Offentlighedsfase Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen

Frem til 22. august har alle har mulighed for at komme med kommentarer og input, inden Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter og Plejeboligplanen endeligt behandles og godkendes af Byrådet 26. september 2016

Ældre- og Handicapudvalget satte 1. januar i år gang i en proces, som nu har resulteret i Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter og Plejeboligplanen for ældreområdet i Silkeborg Kommune.

Frem til 22. august har alle har mulighed for at komme med kommentarer og input, inden politikken og plejeboligplanen endeligt behandles og godkendes af Byrådet 26. september 2016.

Næste skridt i processen er udarbejdelse af en strategi til udmøntning af politikken og plejeboligplanen i praksis.

Offentlighedsfasen er en naturlig fortsættelse af Ældre- og Handicapudvalgets ønske om inddragelse af alle interesserede og berørte. Politikken og plejeboligplanen sendes i offentlighedsfase frem til den 22. august 2016. Plejeboligplanen og politikken om det Gode Hverdagsliv på plejecenter er vedlagt denne mail.

Formålet med offentlighedsfasen er at modtage kommentarer, overvejelser og forslag til hvordan vi kan omsætte politikken og plejeboligplanen til konkrete handlinger, herunder at modtage ideer og forslag, der angår følgende punkter:

• Forslag til, hvordan kan politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter udmøntes i konkrete handlinger
• Forslag til, hvordan plejecentrene kan profilere sig på forskellige måder
• Forslag til, hvordan plejecentrene kan målrettes de forskellige målgrupper beskrevet i plejeboligplanen
• Forslag til, hvem der kan og skal inddrages, når plejeboligplanen og politikken skal omsættes til konkrete handlinger

Alle kommentarer er naturligvis velkomne.

Indkomne forslag fra offentlighedsfasen vil indgå i udarbejdelsen af strategien for udmøntningen af plejeboligplanen og politikken. Fristen er mandag den 22. august kl. 12.

Kommentarer og forslag bedes fremsendt til sundhedsfaglig konsulent Marie Louise Daugaard på mail:

mlda@silkeborg.dk

Ældre- og Handicapudvalget ser frem til at modtage jeres forslag og kommentarer og få omsat indholdet i plejeboligplanen og politikken til konkrete handlinger.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top