Nyt forskningsprojekt i Silkeborg

Nyt forskningsprojekt i Silkeborg

Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet samarbejder om et innovativt forskningsprojekt, der skal sikre bedre integration af flygtninge og familiesammenførte.

Meget tyder på, at fysisk og psykisk sundhed er afgørende for den gode integrationsproces  særligt efter asylfasen, som for mange nytilkomne er en belastende periode for helbredet.

Derfor har Silkeborg Kommune og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet indgået samarbejde om et nyt forskningsprojekt, hvor målet er at udvikle og implementere en stærk sundhedsfremmende indsats blandt flygtninge og familiesammenførte i Silkeborg Kommune.

Lokale rollemodeller

Et af kerneelementerne i indsatsen bliver forløb over 3-6 måneder, hvor grupper på 5-8 deltagere taler med en sundhedscoach og hinanden om sundhedsadfærd og fysisk aktivitet.

Sundhedscoachene er frivillige mænd og kvinder, som har kendskab til lokalmiljøet og gerne med en kulturel og etnisk baggrund, som ligner deltagernes, så de også kan fungere som lokale rollemodeller. De oplæres i at køre forløbende, samtidig med at de bliver superviseret af en erfaren coach.

Projektets faser

I projektets første fase indsamler forskere fra Aarhus Universitet viden om, hvordan nytilkomne flygtninge og familiesammenførtes interesser, behov og forventninger ser ud i relation til sundhed og fysisk aktivitet.

Efterfølgende sætter Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune coachingforløbet i søen. Målet er at uddanne 5-10 lokale sundhedscoaches, som hver især tilknyttes en nyopstartet coachinggruppe i Silkeborg Kommune.

Stærkt samarbejde med Aarhus Universitet

Projektet er et produkt af en ny samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet. Aftalen skal sikre, at Aahus Universitet får et tættere samarbejde med det omkringliggende samfund, og at Silkeborg Kommune baserer sin praksis på nyeste forskningsbaseret viden.

Fakta

  • Projektet løber fra januar 2018 – december 2019
  • Samarbejdspartnerne i projektet er Sundhed & Omsorg og Beskæftigelsesafdelingen fra Silkeborg Kommune samt Institut for Folkesundhed fra Aarhus Universitet.
  • Projektet er på nuværende tidspunkt i den indledende fase, hvor forskere er i gang med at interviewe borgere forud for igangsættelse af coachingforløbene.
    Sundhedscoachingforløbene forventes at starte op i efteråret 2018.

Kontakt

Pernille Remme Dalsgaard, Sundhedskonsulent i Silkeborg Kommune
Mail: prda@silkeborg.dk
Tlf. 29357369

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen