Madkasser til ældre i Silkeborg skal hindre vægttab og væskemangel

Madkasser til ældre i Silkeborg skal hindre vægttab og væskemangel

”Kom-godt-hjem”-madkassen til ældre i Silkeborg, som udskrives fra et hospital til et tomt køleskab. Det er én af idéerne til ”De Gode Madkasser, der skal øge de ældres livskvalitet og hindre vægttab, væskemangel og svækkelse.

Noget godt at spise i ”Kom-godt-hjem”-madkassen til ældre, der udskrives fra et hospital til et tomt køleskab. En energirig ”Hænderne-op-af-lommen”-madkasse til ældre, der skal aktiveres til bedre at mestre eget liv. Eller en proteinrig ”Six-pack”-madkasse til ældre, der skal genoptrænes.

Det er nogle af idéerne til De Gode Madkasser. Det ambitiøse tre-årige ernæringsprojekt har netop fået 5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje på 25 mio. kr. til indsatser, der skal forbedre madservice-tilbuddene til ældre i eget hjem. 46 kommuner havde søgt om i alt 97 mio. kr. fra puljen.

De Gode Madkasser skal udvikles i et samarbejde mellem Silkeborg, Albertslund og Vallensbæk kommuner, forskningsinstitutionen Professionshøjskolen Metropol og den private virksomhed Det Danske Madhus, som leverer mad til de ældre i en række kommuner.

– Vi vil udvikle De Gode Madskasser til ældre i eget hjem for at hindre vægttab og væskemangel. Målet er at undgå svækkelse og at øge de ældres funktionsevne og trivsel omkring mad og måltider. Det giver de ældre en bedre livskvalitet og kan være med til at reducere antallet af genindlæggelser, siger Hans-Jørgen Hørning, formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune.

– Madkasserne skal udvikles på baggrund af analyser af de ældres konkrete behov i forskellige livssituationer. For eksempel vil vi se på de ældre, der udskrives fra et hospital til et tomt køleskab. Vi ved, at mange ældre har en dårlig ernæringstilstand allerede inden, de bliver indlagt på hospitalet. Det forværres typisk under indlæggelsen, og vægtabet fortsætter, når de ældre kommer hjem. De ældre oplever derfor både en nedsat funktionsevne og tab af livskvalitet. Der er alt for lidt fokus på, at de ældre skal have tilstrækkeligt med mad og væske, når de kommer tilbage fra et hospital eller et ophold på en rehabiliteringsafdeling. Det vil vi gøre noget ved, siger Hans-Jørgen Hørning.

– I første omgang udvælger vi tre madkasser, som skal testes i otte uger af 60 borgere i hver af de tre kommuner Silkeborg, Albertslund og Vallensbæk i vinteren 2018/19. Målet er, at vi får en række erfaringer og et katalog af madkasser, som kan skaleres op i de tre kommuner, og som også kan inspirere andre kommuner, siger Hans-Jørgen Hørning.

Projektet gennemføres fra 1. september 2017 til 31. maj 2020. Det samlede budget for projektet er knap 6,2 mio. kr., hvoraf Sundheds- og Ældreministeriet finansierer 5 mio. kr.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen