Landbrug: Afgørelse om §16b miljøtilladelse på Ulvedalsvej 56

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 2. november 2020

Beskrivelse af sagen

Havredal Praktiske Uddannelser, ejer af Ulvedalsvej 56 ændrer dyretypen i eksisterende stald, fra søer til slagtesvin. Herudover udvides med et udeareal i tilknytning til stalden.
Det samlede produktionsareal udvides fra 1384 m2 til 1564 m2.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. november 2020.

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top