Landbrug: Afgørelse om §16a miljøgodkendelse på Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest den 11. maj 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16a miljøgodkendelse på Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup.

Der er ansøgt om udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stalde fra 6.149m2 til 6.624 m2. Derudover er der ansøgt om etablering af to gyllebeholdere på henholdsvis 997 m2 og 756 m2 samt en møddingsplads på 200 m2.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 11. maj 2021.

Download udkastet

§16a afgørelse – Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup.
Miljøkonsekvensrapport

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top