Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 29. juli 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang.

Der er søgt om et produktionsareal på 1006 m2 samt etablering af en ny møddingsplads på 130 m2 og et overdækket areal på 33 m2 i tilknytning til eksisterende staldbygninger.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. 

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. juli 2020.

Download udkastet

Afgørelse til §16b miljøtilladelse Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen