Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Bødkersmindevej 16, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 22. juni 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16b miljøtilladelse på Bødkermsindevej 16, 8620 Kjellerup.

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet fra 353 m2 til 1075 m2. I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kvægstald på 882 m2 vest for ejendommen.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 22. juni 2020.

Download afgørelsen

§16b Miljøtilladelse Bødkersmindevej 16, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen