Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Bødkersmindevej 12, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 19. maj 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16b miljøtilladelsen på Bødkermsindevej 12, 8620 Kjellerup.

Der er givet tilladelse til at etablere af et produktionsareal på 318 m2 i eksisterende bygninger på Bødkersmindevej 12, 8620 Kjellerup.

Der bygges ikke nyt, men den gamle svinestald renoveres og der installeres hestebokse i stalden. En del af halmladen anvendes til løsdriftstald.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 19. maj 2020.

Download udkastet

Afgørelse om §16b miljøtilladelse på Bødkersmindevej 12, 8620 Kjellerup (PDF)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen