Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af tillæg til § 12 miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5, 8643 Ans By

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 18. februar 2021

Beskrivelse af sagen

Der søges om at udvide eksisterende produktion af malkekvæg fra 875 malkekøer med opdræt til 1001 malkekøer med opdræt. Der bygges i den forbindelse en ny kostald, en ny dybstrøelsesstald, ny ensilageplads og en ny møddingsplads. Udvidelsen udløser krav om et tillæg til den gældende miljøgodkendelse på ejendommen jf. husdyrlovens § 12 stk. 32.

Der ansøges om følgende:
• 1001 årskøer af malkekøer, tung race (stipladser)
• 577 tyrekalve, (40-50 kg) tung race (årsproduktion)
• 45 kvier (6-25 mdr.), tung race (stipladser)
• 35 kvier (23-24 mdr.), tung race (stipladser)
• 275 småkalve (0 – 5 mdr.), tung race (årsproduktion)

Dette svarer til en stigning i dyreenheder (DE) fra 1195,12 DE til 1694,18 DE.

Udover eksisterende miljøgodkendelse af bedriftens nuværende og planlagte produktionsanlæg og besætning meddelelses der ved denne skrivelse godkendelse til:

• En ny kostald på ca. 3900 m2
• En dybstrøelsesstald på ca. 750 m2
• En ny møddingsplads på ca. 1400 m2
• Udvidelse af ensilagepladsen med ca. 3040 m2

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 18. februar 2021.

Download Afgørelse

Tillæg 2 til Miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen