Landbrug: Afgørelse af §16a miljøgodkendelse på Astrupvej 18, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af §16a miljøgodkendelse på Astrupvej 18, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 14. april 2021

Beskrivelse af sagen

So- og smågriseproduktionen på Astrupvej 18, 8620 Kjellerup søger en ny miljøgodkendelse med overgang til nye regler i eksisterende stalde. Produktionen ændres ikke og der bygges ikke nyt.
Ændringen sker i de eksisterende stalde og der bygges ikke nye stalde, gyllebeholdere eller andre bygninger. Størrelsen af produktionsarealet på ejendommen øges ikke med det ansøgte projekt og er ikke øget de sidste 8 år.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. 

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 14. april 2021.

Download Afgørelse

§ 16a Miljøgodkendelse for Astrupvej 18

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen