Landbrug: Afgørelse af § 16b miljøtilladelse på St Bredlundvej 14, Vrads

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 10. maj 2021

Beskrivelse af sagen

Ejer af St Bredlundvej 14, udvider produktionsarealet på ejendommen til 1028 m2.
Udvidelsen foregår i første omgang i eksisterende stalde, men indenfor en 2 årig periode, nedrives de 2 ældre stalde af nye stalde med samme grundplan. Udover staldene etableres der en ny møddingsplads på 89 m2.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 10. maj 2021.

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse St Bredlundvej 14

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top