Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af § 16b miljøtilladelse på Nørskovlundvej 55, 8643 Ans By

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 22. juli 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Nørskovlundvej 55, 8643 Ans By.

Husdyrbruget på Nørskovlundvej 55 har søgt om en miljøtilladelse efter den nye husdyrbruglov til et produktionsareal på 340 m2 til flexgruppe med slagtesvin og smågrise.

På ejendommen er der i dag tilladelse til en årsproduktion på 1.435 slagtesvin fra 32 til 107 kg. Den nye tilladelse vil betyde større fleksibilitet i produktionen, da tilladelsen ikke indeholder begrænsning på vægten og antallet af producerede dyr, men i stedet fastsætter produktionsarealet.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med udvidelsen, men gulvtypen i svinestalden ændres fra fast gulv til delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Rosa Pedersen på tlf. 8970 1513 eller på e-mail RMHP@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 22. juli 2020.

Download Afgørelse


§ 16b Miljøtilladelse på Nørskovlundvej 55, 8642 Ans By

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen