Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: afgørelse af § 16a miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 25, 8882 Fårvang

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 2. juni 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16a miljøgodkendelsen på Nørskovsmindevej 25, 8882 Fårvang.

Der er givet tilladelse til at udvide produktionsarealet på Nørskovsmindevej 25, 8882 Fårvang til 5890 m2.

I forbindelse med udvidelsen bygges en ny minkhal, med et produktionsareal på 616 m2. Stalden etableres vest for de eksisterende minkhaller. Der er givet dispensation til afstandskravet til naboskel.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.


Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. juni 2020.

Download afgørelsen

§16a Miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 25, 8882 Fårvang

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen