Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af § 16a miljøgodkendelse på Langballevej 7, 8640 Brædstrup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 9. september 2020

Beskrivelse af sagen

Rodvigsballe p/s ejer af Langballevej 7, 8740 Brædstrup ansøger om at udvide eksisterende produktionsareal til kvæg fra 1931 m2 til 6587 m2. Udvidelsen udløser en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). De nye arealer udgøres af en ny kalvestald, en ny ungdyrstald og en bedre udnyttelse af eksisterende stalde. Herudover etableres en ny møddingplads på eksisterende ensilageplads og ensilagepladsen udvides mod øst.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 9. september 2020.

Download Afgørelse

§ 16a Miljøgodkendelse på Langballevej 7, 8640 Brædstrup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen