Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af § 16a miljøgodkendelse på Kjellerupvej 67a

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 24. September 2020

Beskrivelse af sagen

Kjellerupvej 67a, 8620 Kjellerup har fået §16a miljøgodkendelse e til et produktionsareal på 3392 m2.
I forbindelse med udvidelsen givet tilladelse til, at ændre anvendelse af det eksisterende maskinhus, til kvægstald.
Kommunen har vurderet, at det tilladte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 24. september 2020.

Download Afgørelse

§ 16a afgørelse på Kjellerupvej 67a

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen