Landbrug: Afgørelse af § 16 b tilladelse uden BAT på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 7. maj 2021.

Beskrivelse af sagen

Ejer af Malmhøjvej 3, Christian Hvam, søger om at den eksisterende husdyrproduktion bliver
reguleret efter den nye husdyrlov, der blev ændret i 2017. Samtidig ansøges der om større
fleksibilitet i dyreholdet med en fleksgruppe indenfor kvæg.
Der ændres ikke i den eksisterende bygningsmasse.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det
omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold og hermed har meddelt en
tilladelse til det ansøgte projekt.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099
eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. 

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. maj 2021 2018.

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top