Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af § 16 b miljøtilladelse uden BAT på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 11. august 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har givet tilladelse til husdyrproduktion på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup. Der er tale om anvemdelse af en eksisterende stald. Stalden skal anvendes som en karantænestald til indkøbte polte( hungrise). Dyrene skal gå på 432 m2 stort produktionsarel.

Der fortages ikke bygningsmæssige ændringer i stalden. Der opstilles 2 fodersiloer til færdigfoder ved gavlen nord for staldbygningen.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 11. august 2020.

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen