Landbrug: Afgørelse af § 16 b miljøtilladelse på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 16. juni 2020

Beskrivelse af sagen

Der søges om at udvide produktionsareal og fleksibilitet i at have den type kvæg i staldene man har behov for. I forbindelse med udvidelsen skal en af de eksisterende staldbygninger forlænges med 9 m. Og den eksisterende driftsbygning laves om til stald. Derudover bygges der ny ensilagsilo, foderlade og gyllebeholder.

Der er tale om 4 forskellige projekter der er samlet i en miljøtilladelse. Projekterne må ikke kombineres og derfor kan kun et af dem realiseres efter frit valg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 8970 2099 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 16. juni 2020.

Download udkastet

Afgørelsen om §16b tilladelse på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top