Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaureringsprojekt ved Katrinedal Dambrug

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at anlæg af en nyt stryg ved Katrinedal Dambrug – Vorretvej 1A, 8654 Bryrup – ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med den 17. december 2019.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ønsker at anlægge et nyt og længere stryg uden om Katrinedal Dambrug – Vorretvej 1A, 8654 Bryrup. Det nye stryg anlægges med mindre fald, for at forbedre passagen for fisk og smådyr i vandløbet. Salten Å forlænges i et slynget forløb ind over et område på dambruget, hvor der ligger flere dambrugsdamme, som er taget ud af drift.

Det nye omlagte stryg bliver ca. 100 meter længere end det nuværende og det gennemsnitlige fald på projektstrækningen ændres dermed fra 21 promille til ca. 9 promille. Delstrækninger af det nuværende forløb har korte strækninger med over 110 promilles fald og disse udjævnes med projektet.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Klik her for at se afgørelsen (åbner pdf i nyt vindue).

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på tlf. 8970 1443 eller på mail: etj@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 17. december 2019. Klagevejledning finder du i afgørelsen..

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top