Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at udlæg af gydebanke og hævning af vandløbsbunden på to lokaliteter i Blindbæk og Hinge Å ved Holmmøllevej mellem Hinge og Alling Sø ikke er VVM-pligtigt.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Hinge/Alling Å ved Blindbækkens udløb i åen, og i selve Blindbækken, hvor styrt i vandløbsbunden udgør spærringer for vandløbsdyrene.

Formålet med restaureringsprojektet er dels at forbedre fisks og smådyrs mulighed for at bevæge sig i opstrøms retning de nuværende styrt i Blindbækken, og dels at skabe mulighed for at ørreder kan gyde i den øvre del af åen, hvor der i dag mangler gydeområder.

Ved Blindbækkens udløb i åen etableres en gydebanke, der dække hele Blindbækkens bredde og som fortsætter ud i Hinge/Alling Å. Dog kun i den ene side af åen således, at den eksisterende strømrende på stedet ikke berøres. Derudover hæves vandløbsbunden i Blindbækken på to lokaliteter – lidt før udløbet i åen og lidt nedstrøms bækkens krydsning af Långawten. Dette vil ske i et omfang, der skaber en ubrudt vandløbsbund med et fald, der kan passeres af aktuelle fiskearter.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at udlæg af gydebanke og hævning af vandløbsbunden på to lokaliteter ikke er VVM-pligtigt.

Klik her for at se afgørelsen (åbner i et nyt vindue).

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på tlf. 8970 1443 eller på mail: etj@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 8. januar 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top