Ikke VVM-pligt for vandløbsregulering ved Kejlstrupgrøft

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at en ændring af afvandingsgrøften ‘Kejlstrupgrøft’ ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med den 4. marts 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Forsyning ønsker at ændre lidt på forløbet af afvandingsgrøften Kejlstrupgrøft. Det nye forløb anlægges med lidt flere slyngninger og der lægges stenmateriale ud for at sikre mod erosion af brinker.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Klik her for at se afgørelsen (åbner pdf i nyt vindue). 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på mail: aia@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 4. marts 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top