Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Adlersvej 12

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning ved Adlersvej 12, 7362 Hampen ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med den 20. december 2019.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr. nr. 2cy Hjøllund By, Hampen ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kristoffer Jørgensen på tlf. 89701519 eller på e-mail kj@silkeborg.dk 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 20. december 2019.

Download afgørelsen

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top