Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Klintrupvej 8, 8641 Sorring

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på Klintrupvej 8, 8641 Sorring, matr.nr. 50c Dallerup S, Sorring By, ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 21. oktober 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at tilplantning af 4,08 ha tidligere landbrugsjord ikke er VVM-pligtigt. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 89701516 eller på mail krni@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 21. oktober 2020.

Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Dokumenter

Se afgørelse om ikke VVM-pligtig skovrejsning

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top