Ikke VVM pligt for miljøkonsekvensvurdering for fældning af træer mhp. skovparkeringsplads i forbindelse med Silkeborg Bad, Gjessøvej 40A-F, 8600 Silkeborg

Ikke VVM pligt for miljøkonsekvensvurdering for fældning af træer mhp. skovparkeringsplads i forbindelse med Silkeborg Bad, Gjessøvej 40A-F, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af en skovparkeringsplads i forbindelse med Silkeborg Bad på matr.nr. 1572 Silkeborg Markjorder med adressen Gjessøvej 40A-F, 8600 Silkeborg ikke er VVM-pligtigt.

Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 7. maj 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Beskrivelse af sagen

Projektet omfatter etablering af en skovparkeringsplads på 760 m2 inde i en skovbeplantning, hvorfor det forudsætter fældning af 20 træer. Silkeborg Kommune har i forbindelse med miljøscreening af skovparkeringspladsen afgjort at etablering af projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da der ikke sker en væsentligt påvirkning af miljøet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Gry Bruhn Hansen på tlf. 8970 1452 eller på email gbh@silkeborg.dk. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. maj 2021.

Download afgørelsen

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen