Hule træer skal fældes før flagermus går i vinterhi

For at gøre klar til den kommende Nordskovvej, fælder Silkeborg Kommune seks træer i det gamle banetracé. Det sker netop nu af hensyn til områdets flagermus, der ikke endnu har taget hul på vintersøvnen eller yngler på denne tid af året.

Silkeborg Kommune forventer at tage hul på byggeriet af Nordskovvej til april 2018. I den forbindelse er det nødvendigt at fælde en række træer, hvor Nordskovvej i fremtiden skal løbe. Af hensyn til områdets natur og dyreliv skal seks træer allerede fjernes inden 30. oktober.

– Hule træer er et yndet sted at bo og yngle for flagermus. Da det er en fredet dyreart, kan vi ikke uden videre fælde træer, der er egnede bosteder for flagermusene. Det skal ske i september og oktober, hvor deres unger er fløjet fra reden, og hvor de endnu ikke er gået i vinterdvale, siger Frank Borch-Olsen, der er Formand for Vej- og Trafikudvalget og tilføjer:

– Da vi planlægger at gå i gang med Nordskovvej til foråret 2018, kan vi ikke vente til næste oktober med at fælde træerne. Efter aftale med Banedanmark fælder vi derfor seks træer med hulrum i stammen de kommende dage.

Alle træer er nøje vurderet
Der er foretaget en grundig gennemgang af de træer, som skal fældes, for at give plads til den kommende vej.

– Alle træer langs den kommende Nordskovvej er nøje undersøgt for, om de er egnede som bo- og ynglested for flagermus og ynglende fugle. Det er dog ikke sikkert, at der er flagermus i de pågældende træer, men alene det, at de egner sig til at huse flagermus, gør, at vi skal være ekstra forsigtige, siger Frank Borch-Olsen.

I samme område er lignende træer med hulrum og sprækker, hvor flagermus og fugle med fordel kan finde et nyt hjem. Silkeborg Kommune planter desuden tolv nye fredede træer som erstatning for de træer, der fjernes.

Nordskovvej skal løse trængselsproblemer
Nordskovvej skal være med til at afhjælpe bilkøer og trængsel ind og ud af Silkeborg fra øst og i det nye motorvejskryds samt gøre havneområdet mere fredeligt ved at fordele trafikken på to veje, Århusvej og den nye Nordskovvej.

Trafikken er gennem en årrække steget på Århusvej, og fremtidens prognoser viser, at den vil stige yderligere i takt med, at midtbyen fortættes med flere boliger, mere liv og oplevelser. Blandt andet den nye bydel på Søtorvet og det kommende højhus på Papirfabrikken.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Frank Borch-Olsen, Udvalgsformand Vej- og Trafik
Tlf.: 8970 1525 eller mobil: 51 59 69 81

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top