Høj trivsel blandt medarbejderne i Silkeborg Kommune

Høj trivsel blandt medarbejderne i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er en god arbejdsplads, hvor de godt 6.000 medarbejdere overordnet oplever, at de trives og har en høj jobtilfredshed. Det er konklusionen i Silkeborg Kommunes nye trivselsundersøgelse.

Undersøgelsen peger desuden på to områder, der især skal arbejdes med, hvis trivslen og tilfredsheden fortsat skal fastholdes på det høje niveau: Oplevelsen af et højt arbejdstempo og en stigning i antallet af voldsepisoder og trusler om vold på arbejdspladsen.

Medarbejdertilfredsheden er høj

Silkeborg Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø blandt kommunens godt 6.000 medarbejdere. Undersøgelsen er gennemført i oktober og november 2018 og har en høj svarprocent på 85.

95 % af medarbejderne udtrykker i undersøgelsen en jobtilfredshed på middel eller over middel. Gennemsnittet ligger på 7,79 på en skala af 0-10. Kun 21 ud af de ca. 5.600 medarbejdere, der har svaret i undersøgelsen, udtrykker direkte utilfredshed med arbejdspladsen.

– Jeg er meget tilfreds med den høje svarprocent, og jeg er utrolig glad for, at trivslen og tilfredsheden er så høj på arbejdspladserne. Det er et udtryk for et meget stærkt engagement hos vores medarbejderne, siger kommunaldirektør Lone Lyrskov.

Samarbejdet mellem medarbejdere og ledere fungerer 

– Undersøgelsen viser, at vi overordnet har gode og nærværende ledere, og at samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne og ledelsen fungerer godt på arbejdspladserne. Der er enkelte arbejdspladser, som har nogle udfordringer, men overordnet skiller ingen af kommunens 10 afdelinger og stabe sig væsentligt ud fra det generelle, flotte resultat, siger Lone Lyrskov.

– På baggrund af den forrige undersøgelse har vi de seneste to år i MED-udvalgene arbejdet med krav i arbejdet. Undersøgelsen fra 2018 viser, at niveauet for det psykiske arbejdsmiljø fastholdes, hvilket giver et godt fundament for det videre arbejde med udviklingen af arbejdsmiljøet i kommunen, siger Niels Jørgen Jensen, næstformand i kommunens HovedMED-udvalg.

For højt arbejdstempo og for mange voldsepisoder

Den nye undersøgelse peger overordnet på to indsatsområder, der bør arbejdes med på tværs af kommunen.

– For det første udtrykker mange medarbejdere, at de oplever, at arbejdstempoet er meget højt, de oplever stress og har en oplevelse af, at det påvirker privatlivet. For det andet er der en stor stigning i voldsepisoder og trusler om vold, fordi vi har fokuseret intensivt på at øge opmærksomheden problemet. Det har betydet, at mørketal, der hidtil har været skjult, nu er kommet frem. Der er en øget bevidsthed om, hvad trusler og egentlig vold indebærer, og at det ikke skal opfattes som en del af jobbet, siger Niels Jørgen Jensen.

– Vi ser også en stigning i oplevelsen af mobning og chikane på arbejdspladsen, både fra borgere og blandt ansatte. Det vil vi også sætte fokus på, siger Lone Lyrskov.

Høj svarprocent

Trivselsundersøgelsen bliver nu gennemgået i alle kommunens MED-udvalg, og undersøgelsen vil blive brugt på de enkelte arbejdspladser som et værktøj til at drøfte trivsel og indsatsen for at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Trivslen og medarbejdertilfredsheden har i en længere årrække ligget på et meget højt niveau i Silkeborg Kommune. Det bekræfter undersøgelserne fra 2011, 2014, 2016 og nu 2018. Over årene er svarprocenten i undersøgelsen steget. I 2014 var den 75 %, i 2016 85 % og i 2018 også 85 %. Den usædvanligt høje svarprocent skyldes, at der er et meget stort engagement omkring at få svarprocenten op, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere gør en stor indsats for at få flest mulig til at svare på undersøgelsen.

Yderligere information

Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune, tlf. 24 82 80 85.

Niels Jørgen Jensen, næstformand i Silkeborg Kommunes HovedMED-udvalg, tlf. 23 46 57 27

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen