Enigt byråd bag budget 2019 og historisk løft til børn og skoler i Silkeborg

Høj medarbejdertilfredshed på trods af coronapandemi

Medarbejdere med ansigtsvisir, handsker og kittel på plejecentre og i hjemmeplejen, lærere der fjernunderviser elever hjemme. Det har på mange måder været et mærkeligt år for medarbejdere og ledere i Silkeborg Kommune. Nedlukningen af den offentlige sektor i marts og en forsigtig, kontrolleret og sikker genåbning i fire etaper. Hjemsendelse af tusindvis af medarbejdere i flere omgange til at arbejde hjemmefra med videomøder, telefon og mail til borgere og kolleger. På trods af, at coronapandemien har skabt en meget anderledes hverdag for medarbejdere og ledere, viser den nye trivselsmåling i Silkeborg Kommune en bemærkelsesværdig høj medarbejdertilfredshed.

– Trivselsmålingen viser, at vi har en meget robust organisation, der kan omstille sig til en ny virkelighed med meget kort varsel, under pres, og på en måde, så både borgere, pårørende, medarbejdere og andre gennemgående føler, at det sker trygt og sikkert. Det viser, at vi står sammen når det gælder. Vi løser opgaverne i fællesskab, siger kommunaldirektør Lone Lyrskov.

– Der er helt klart en coronatræthed i både befolkningen og i vores organisation. Derfor har lederne og MED-udvalgene sat fokus på den mentale sundhed i en meget anderledes hverdag, som kan være et stort pres at håndtere for den enkelte medarbejder. Jeg er helt overbevist om, at det, at vi tør tale om det og være åbne om, at situationen kan være svær, er en af årsagerne til, at vi ikke får et stort dyk i trivselsmålingen. Vi passer på borgerne, og vi passer på hinanden, siger Lone Lyrskov.

5.600 medarbejdere har svaret i undersøgelsen

Silkeborg Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering af det fysiske arbejdsmiljø blandt kommunens medarbejdere. De seneste 10 år har trivselsmålingerne hvert andet år bekræftet den høje trivsel og medarbejdertilfredsheden. Samtidig er svarprocenten steget fra 75 % i 2014 til ca. 85 % i 2016, 2018 og igen i år. 

– Det er en svarprocent, som vidner om et meget stærkt engagement hos medarbejderne, og som mange andre offentlige og private virksomheder vil være stærkt misundelige over, siger kommunaldirektør Lone Lyrskov.

95 % af medarbejderne udtrykker i undersøgelsen en jobtilfredshed på middel eller over middel. Gennemsnittet ligger på 7,79 på en skala af 0-10. Kun 51 ud af de ca. 5.600 medarbejdere, der har svaret i undersøgelsen, udtrykker direkte utilfredshed med arbejdspladsen.

– I HovedMED er vi glade for at mange er tilfredse med deres arbejde i Silkeborg Kommune, men vi er også forsat meget opmærksom på, at mange ansatte i Silkeborg Kommune oplevet et stort arbejdspres, siger Niels Jørgen Jensen, næstformand i kommunens HovedMED-udvalg.

– Denne undersøgelse viser som tidligere undersøgelser, at op mod 20 % af de ansatte oplever, at arbejdspresset går ud over kvaliteten af opgaveløsningen. Vi vil fortsat i MED-udvalgene arbejde med at krav og arbejdspres ikke fører til stress, og vi arbejder derfor med indsatsområder, der på tværs af kommunen skal søge at forbedre disse forhold. Dette arbejde vil gå i gang, når HovedMED behandler resultatet af undersøgelsen i løbet af januar måned, og i løbet af foråret vil trivselsundersøgelsen blive gennemgået i alle kommunens MED-udvalg. Undersøgelsen vil blive brugt på de enkelte arbejdspladser som et værktøj til at drøfte trivsel og indsatsen for at skabe en endnu bedre arbejdsplads, siger Niels Jørgen Jensen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen