God trivsel blandt folkeskoleeleverne i Silkeborg Kommune

God trivsel blandt folkeskoleeleverne i Silkeborg Kommune

Trivslen blandt elever på folkeskolerne i Silkeborg Kommune er generelt rigtig god, viser tal fra ny rapport.

Trivsel i skolen er en helt central forudsætning for læring. Derfor er der både nationalt og kommunalt fokus på, hvordan børn trives socialt og fagligt i de rammer, som sættes op for dem i skolen.

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapporten for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/2017 er netop blevet offentliggjort. Resultaterne viser, at den sociale trivsel blandt elever på alle klassetrin er blevet stadig bedre over de sidste år, samtidig med at andelen af elever, der trives dårligst, er faldet. Bedst ser det ud blandt eleverne i indskolingen.

”Resultaterne fra 2016/2017 viser, at der bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde rundt om på de forskellige skoler for, at eleverne skal trives” siger Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef i Silkeborg Kommune. ”Særligt de tal, som dækker over svar fra indskolingselever, er opløftende. De tegner et billede af, at vi i Silkeborg har elever i indskolingen, som generelt trives rigtig godt i skolen – endda bedre end gennemsnittet blandt deres jævnaldrende i andre kommuner”. 

Rapporten viser, at over 95 % af indskolingseleverne i Silkeborg Kommune er glade for deres klasser og for deres lærere. Samme store andel angiver, at de oplever, at deres lærere er gode til at hjælpe og støtte dem. Desuden viser rapporten, at antallet af elever i indskolingen, som oplever at føle sig alene eller at blive drillet, er faldet de senere år.

Mange gode resultater 

”Resultaterne i kvalitetsrapporten fra 2016/2017 viser, at vi generelt set gør det godt i Silkeborg. Vores faglige niveau følger landstallene, og på mange parametre ligger vi over landstallene,” siger Huno Kjærsgaard Jensen, ”men ud over at dokumenterer, hvad vi lykkes med, er rapporten også et redskab til at afdække de områder, hvor der er forbedringspotentiale”.

På baggrund af den kommunale kvalitetsrapport og skolernes egne rapporter udvikles individuelle og konkrete udviklingsplaner for de enkelte skoler, ligesom Skoleafdelingen formulerer en udviklingsplan for de centrale initiativer, som går på tværs af alle kommunens skoler.

Fakta

– Kvalitetsrapporten for Silkeborg Kommunes folkeskoler skal beskrive skolernes faglige og sociale niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

– Kvalitetsrapporten omfatter de 27 folkeskoler i Silkeborg samt Silkeborg Ungdomsskole. Dybkjær Specialskole indgår således ikke i de kommunale resultater. 

– Kvalitetsrapporten er udarbejdet i informationssystemet ’Hjernen&Hjertet’, der bruges til at indhente data og til at følge op på skolernes arbejde. 

– Kvalitetsrapporten udvikles hvert andet år.

Kontakt

Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef i Silkeborg Kommune, tlf. 29 64 19 55

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen