Gjessøvej – åstedsforretning

Indvarsling til åstedsforretning vedrørende Silkeborg Kommunes erhvervelse af areal til etablering af cykelbaner på Gjessøvej

Byrådet for Silkeborg Kommune har den 28. august 2017 besluttet ved ekspropriation, at erhverve de nødvendige rettigheder til etablering af cykelbaner i begge sider langs Gjessøvej.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer. Dette sker med hjemmel i kapitel 10 i ”lov om offentlige veje” (lov nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes

Mandag den 18. december 2017, kl. 10.00.

I forbindelse med åstedsforretningen gennemgås det påtænkte ekspropriationsindgreb for de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplaner ligger til gennemsyn fra mandag den 20. november 2017 hos Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Brita Skovlyst, Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, tlf.: 8970 1431 eller e-mail: brsk@silkeborg.dk.
 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top