Forslag til placering af ny daginstitution og hal i Sejs

Et forslag til en samlet helhedsplan for Sejs-Svejbæk ligger nu klar. Forslaget peger blandt andet på, hvor en ny daginstitution og kommende hal skal placeres samt hvordan de trafikale udfordringer i området kan løses.

I budgettet for 2018 har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en samlet helhedsplan for Sejs-Svejbæk. Planen skal binde området bedre sammen og imødekomme den udvikling, der er i gang i Sejs-Svejbæk lige nu, og på sigt.

Derfor har Silkeborg kommune udviklet et forslag til en samlet helhedsplan, som politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget bliver præsenteret for den 8. maj 2018.

Planen omfatter området ved Julsøvej, Tyttebærvej og Sejs Søvej – og dele af Kirsebærgårdens Skov og Sejs Søvænget i Sejs-Svejbæk.

Planen foreslår i korte træk:

  • At en ny daginstitution placeres nord for banen.
  • At den centrale ankomst til området flyttes fra Tyttebærvej til Sejs Søvej, så man i fremtiden ankommer til en central parkerings-plads med kiss’n’ride afsætningsmuligheder.
  • At der etableres et lyskryds mellem Tyttebærvej, Julsøvej og Borgdalsvej
  • At der udlægges et udviklings-område til idrætshaller centralt i området. Helhedsplanen skitserer en løsning, hvor den eksisterende hal erstattes med to nye haller i tilknytning til skolen.
  • At boldbanerne placeres på den sydlige del af området og udvides mod øst ved at reducere i ’Kirsebærgårdens Skov’.
    At skolen har mulighed for at udvide mod nord.

Sejs-Svejbæks hjerte

I helhedsplanen lægges der også op til at skabe et hjerterum for hele området. Et grønt og aktivt byrum, som binder områdets mange funktioner – skole, idrætshal, Multihuset, kirke m.fl.- sammen, så det bliver et levende samlingspunkt for hele Sejs-Svejbæk.

Realisering af helhedsplanen

Når helhedsplanen er behandlet, starter selve realiseringen af projektet. Der går en masse arbejde forud, før den nye daginstitution og nye hal står klar. Første step er at lave en ny lokalplan for hele projektområdet samt en plan for, hvordan hallen, daginstitutionen og trafikafviklingen skal se ud.

Se helhedsplanen for Sejs-Svejbæk og realiseringsplanen for projektet. Du kan også se planen for, hvordan den nye daginstitution skal stå klar.

Du finder dagsordenen for helhedsplanen her

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top