Foreløbige resultater fremlagt for håndtering af vand i Gudenåen

Foreløbige resultater fremlagt for håndtering af vand i Gudenåen

I et år har de syv Gudenåkommuner arbejdet på en helhedsplan for Gudenåen. Forleden blev de foreløbige resultater og anbefalinger for første gang præsenteret på et temamøde for interessenter omkring Gudenåen.

Hvilke steder er i fare for at blive oversvømmet, og hvad er omkostningerne? Hvordan ser og oplever de aktører, der mærker oversvømmelserne, klimaforandringerne? Og hvilke virkemidler kan vi tage i brug for at forudsige og håndtere fremtidige oversvømmelser, og hvilken effekt har de?

Det var nogle af de temaer, der blev præsenteret og diskuteret, da Gudenåkomitéen 26. marts inviterede interessenter omkring Gudenåen til temamøde om helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen med deltagelse af blandt andre Miljøminister Lea Wermelin.

Én samlet plan for hele Gudenåen

Arbejdet med helhedsplanen blev sat i gang for godt et år siden med det formål at tage alle interesser under hensyn og give et samlet overblik over, hvordan man på tværs af kommunegrænser kan planlægge og håndtere den stigende vandstand i Gudenåen nu og i fremtiden – og dermed give politikerne et bedre grundlag for at træffe beslutninger.

Hovedkonklusioner fra temamødet:

  • Der findes ikke nogen nemme løsninger på udfordringerne, da områderne langs Gudenåen har hver sine karakteristika og dermed kalder på forskellige indsatser.
  • Der er forskel på, om man kigger på ådalen i det åbne land eller byerne og tættere bebyggelse – og ikke mindst hvilke briller man har på.
  • Der er gennemført en række nye analyser ift. at afdække mulighederne for at parkere eller forsinke vandet fra oplandet til Gudenåen.
  • Der er forskellige virkemidler at trække på, blandt andet grødeskæring, dige og terræn og multifunktionel jordfordeling, som handler om at tilpasse sig, at vandet er der.
  • Staten bidrager med henholdsvis 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling, som kan søges af kommunerne, og mere end to mia. kroner frem mod 2030 til at tage lavbundsjord ud af drift. Se Miljøministerens oplæg via linket nedenfor.

Se programmet og videoen fra mødet, som blev optaget

Processen fremadrettet:

Arbejdet med helhedsplanen er fortsat i gang og skal første gang behandles politisk inden sommerferien. Processen ser sådan her ud:

  • 7. maj behandler Gudenåkomitéen udkast til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen.
  • Før sommerferien behandler de syv Gudenåkommuner udkast til helhedsplanen.
  • Efter politisk behandling sendes planen i høring, og det er muligt at komme med input.
  • Efterår 2021 forventes planen at blive endelig vedtaget

For yderligere information, kontakt:

Projektleder for Helhedsplanen, Mathias Utoft Jørgensen: 2384 8761

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen