Flere skal være aktive i naturen

I samarbejde med DGI og DIF ønsker Silkeborg Kommune at få flere til at dyrke motion – gerne udendørs i Danmarks Outdoor Hovedstad.


Borgere i Silkeborg Kommune bevæger sig mindre end
tidligere. Det skal et nyt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Bevæg dig for
livet-samarbejdet mellem DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) lave om på. Målet
er at få flere til at bevæge sig i naturen og skabe mere fællesskab. 

Hovedfokus i den nye visionsaftale er, at naturen i endnu
højere grad skal i spil som platform for at dyrke motion. Det glæder DGI
Midtjyllands formand, Lars Engeborg.


”Silkeborg Kommune har meget fantastisk natur, hvor det er
oplagt at dyrke motion. Der er mange, der benytter sig af det allerede, men vi
ønsker, at endnu flere oplever den glæde, det er at være aktiv i naturen,”
fortæller han.


Natur og bevægelse højner livskvalitet


Den nye aftale falder fint i tråd med visionen i Bevæg dig
for livet om, at Danmark skal være verdens mest aktive nation.

”Vi er meget glade for, at Silkeborg Kommune – ligesom os –
ønsker at få flere til at blive aktive. Vi ved fra utallige undersøgelser, at
ophold og aktivitet i naturen højner den enkeltes livskvalitet, og det ønsker
vi, at endnu flere skal opleve, ” fortæller DGI Midtjyllands formand, Lars
Engeborg.

I Silkeborg Kommune er der også begejstring for
visionsaftalen, der nu skal højne aktivitetsniveauet og livskvaliteten i hele
kommunen.


”Vi glæder os til at arbejde
sammen om at inspirere endnu flere til at komme ud i naturen og bevæge sig. Det
giver mening, både fordi vi selvfølgelig er interesserede i at vores borgere er
sunde og har en høj livskvalitet og fordi vi i Silkeborg Kommune har en helt
fantastisk natur, der er oplagt at bruge til bevægelse,” siger John Bøgelund,
Kultur- og Borgerservicechef i Silkeborg Kommune.


Aftalen mellem kommunen, DGI og DIF kommer på baggrund af,
at undersøgelsen ”Hvordan har du det? Sundhedsprofil for regioner og
kommuner
” har vist, at borgerne i Silkeborg kommune er blevet mindre fysisk
og psykisk sunde og dyrker mindre motion end ved sidste undersøgelse.


Silkeborg Kommune ønsker derfor sammen med DGI og DIF at
finde løsninger på disse udfordringer. Der bliver tale om en bred indsats, der
skal involvere hele kommunen og i høj grad skal bygge videre på det lokale,
frivillige engagement ude i foreningerne.


Danmarks Outdoor Hovedstad


Hovedfokus i aftalen er outdoor, hvilket går meget fint i
tråd med, at Silkeborg Kommune ønsker at være hele Danmarks Outdoor Hovedstad.


”Vi arbejder hele tiden på at gøre
det lettere og sjovere at komme ud og bevæge sig i vores smukke natur og
forbedre og udvikle nye faciliteter. Outdoor er ikke kun for dem, der cykler
eller løber hurtigt. Outdoor er også aktiviteter for helt almindelige børn,
familier og ældre, som gerne vil ud og opleve naturen. Derfor arbejder vi helt
konkret med at gøre outdoor tilgængeligt for alle og i hele Silkeborg Kommune.
Det kan vi ikke gøre alene. Derfor har vi også inviteret til lokale borgermøder
i henholdsvis Kjellerup og Gjern den 28. og 29. november, hvor vi gerne vil
have så mange inputs som muligt til en samlet masterplan for udvikling af
outdoor i Silkeborg Kommune,” fortæller Jeppe Thøgersen, sektionsleder i Kultur
og Fritid, Silkeborg Kommune.


Også i Danmarks Idrætsforbund (DIF), er der stor tilfredshed
med aftalen og ikke mindst, at visionen sætter fokus på aktivitet i naturen.


”Silkeborg Kommune har set helt rigtigt i deres fokus på
outdooridræt. Undersøgelser viser, at det er særligt de voksne danskeres
favoritarena for motion, og effekterne på både fysisk og mental sundhed er
store. Forhåbentlig kan vi i Silkeborg få nogle erfaringer, som vi kan brede ud
til resten af landets kommuner, så vi kan få flere af de inaktive og udsatte
målgrupper ind i aktive fællesskaber, ” siger Per Nedergaard Rasmussen, leder
af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet.


Der er ansat en fælles projektleder, og visionsaftalen løber
over fem år fra 1. januar 2019 til 31. december 2023.

Fakta om visionsaftale mellem Silkeborg Kommune og
DGI/DIF:

  • Andelen af borgere med god trivsel og livskvalitet skal øges til 77 % (nuværende 70 %)
  • Antallet af borgere, der dyrker idræt eller motion skal stige til 68 % (nuværende 62 %)
  • Minimum 2.000 af de nye aktive skal blive medlemmer/deltagere i det organiserede foreningsliv.
  • 1.500 borgere skal flyttes fra fysisk inaktivitet til at være aktive i 2023.


 

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top