Fårvangs nye ældrecenter bliver hjemligt og demensvenligt

I 2018 besluttede byrådet, at den ældre del af Fårvang Ældrecenter skal rives ned til fordel for 12 nye boliger med café, sygeplejeklinik og velværerum. Sundheds- og Ældreudvalget har på udvalgsmødet den 4. december valgt Team Knudsgaard som totalentreprenør på om- og tilbygningen af Fårvang Ældrecenter, og derfor indleder Silkeborg Kommune de sidste kontraktforhandlinger med Team Knudsgaard.

I tildelingen har der været fokus på, at Fårvang Ældrecenter fortsat skal være samlingspunkt for byens borgere og et trygt hjem for beboerne.

Demensvenligt plejecenter med fleksible plejeboliger

Fårvang Ældrecenter bliver et demensvenligt plejecenter, hvor der er:

  • hyggelige og overskuelige boenheder, hvor det er let at orientere sig
  • rige og afpassede sanseoplevelser ved hjælp af lys, lyd, farver, dufte og materialer
  • gode muligheder for at komme udendørs og i kontakt med dagslys og naturen

Fårvang Ældrecenter får et trygt og stimulerende udeliv. Det betyder, at der både etableres særlige stisystemer udformet som sløjfestier og lukkede gårdrum, hvor der er mulighed for både træning, ro og fordybelse. Samtidig bliver der etableret demenssikring både ude og inde, som skaber større tryghed for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Plejeboligerne bliver fleksible, så de kan tilpasses den enkelte beboers behov. Derfor får alle nye plejeboliger indbyggede loftlifte, forskydelige badeværelseselementer, fleksible vægge og døgnrytmebelysning. Disse løsninger skaber god plads til den hjemlige indretning.

”Vi ved, at der i fremtiden kommer flere borgere med en demenssygdom. Med om- og tilbygningen af Fårvang Ældrecenter får vi endnu et demensvenligt plejecenter i kommunen, der både har fokus på den enkelte borgers behov og med plads til fællesskabet. Det er jeg meget glad for. Nu går arbejdet snart i gang, og jeg glæder mig at se resultatet, når det står færdigt”, siger Gitte Willumsen, formand for Sundhed- og Ældreudvalget.

Café, sygeplejeklinik og velværerum

Fårvang Ældrecenter vil fremadrettet indeholde både café, sygeplejeklinik og et velværerum. Caféen bliver placeret centralt og synligt, så den indbyder nærområdet til at komme indenfor.

Som noget nyt etableres der en sygeplejeklinik til beboerne på Fårvang Ældrecenter. Det har været et stort ønske at have mulighed for at kunne flytte sygdomsbehandlingen væk fra hjemmet, så beboerne bibeholder en større oplevelsen af hjemlighed. Det er intentionen, at sygeplejeklinikken på sigt også vil kunne benyttes af borgere udefra.

Forventet tidsplan

  • Start 2020: Den ældre del af Fårvang Ældrecenter rives ned
  • Sommeren 2020: Første spadestik
  • Slutningen af 2021: De første beboere flytter ind

Fakta om tildelingsprocessen

  • Silkeborg Kommune prækvalificerede 5 teams til at byde på opgaven. De 5 tilbud er vurderet ud fra pris, kvalitet samt teamets sammensætning, hvor Team Knudsgaard frembragte det mest fordelagtige tilbud.
  • Team Knudsgaard består af Byggefirmaet Knudsgaard A/S, Arkitektfirmaet Frost Larsen, Landskabsarkitekt MAA Birgitte Henningsen og LB Consult Rådgivende Ingeniører A/S

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top