Eriksborg – en ny bydel til 7.000 borgere i Silkeborg Nord

Silkeborg vokser mod nord, og Byrådet har på sit møde 29. oktober 2018 godkendt en udviklingsplan for en helt ny bydel, der frem mod 2040 får plads til op mod 4.000 boliger svarende til 7.000 nye indbyggere. Det vil være en bydel, der er større end Kjellerup i dag. Den nye bydel får navnet Eriksborg og vil over tid få Silkeborg og bydelen Gødvad til at vokse sammen med byen Grauballe.

– Vi oplever i disse år en meget stor efterspørgsel fra bl.a. unge familier, som ønsker at flytte til Silkeborg Kommune, siger borgmester Steen Vindum.

– De kvaliteter, de efterspørger i Silkeborg, er bl.a. den smukke natur, fællesskaberne og den gode infrastruktur, der giver adgang til rigtig mange arbejdspladser i hele Midt- og Østjylland. I 2018 forventer vi den højeste befolkningstilvækst i kommunens historie. Det stiller høje krav til vores evne til at finde nye arealer og udvikle disse på en måde, så også de nye byområder i Silkeborg kan tilbyde både natur, fællesskaber, og infrastruktur, som folk forventer af os. 

Første etape af den nye bydel er en trinvis udbygning af Gødvad og Grauballe, så byvæksten kommer indefra og ud fra både nordlig og sydlig retning.

– Jeg forventer, at første etape vil kunne realiseres indenfor en fireårig periode, hvis den vækst, vi oplever lige nu, fortsætter, siger Steen Vindum.

Vest for Nørreskov Bakke og inden for ”Ny Randersvej” disponeres arealerne til erhverv, som runder det eksisterende erhvervsområde af og skaber rum for en ny boligudbygning omkring Eriksborg. 

På østsiden af Nørreskov Bakke og nord for ”Ny Randersvej” planlægges nye boligområder med plads til op mod 4.000 boliger svarende til 7.000 nye indbyggere. 

– Vi håber, at den del vil indeholde nok areal til den efterspørgsel, der vil være frem mod 2040. Det er klart, at når der kigges så langt frem i tiden, vil der ske justeringer og tilpasninger undervejs, siger Steen Vindum.

I planen indgår en ”Ny Randersvej” fra Nørreskov Bakke/Eriksborgvej mod Høje Kejlstrup, som allerede er indarbejdet i kommuneplanen.

Der planlægges således også et nyt bydelscenter til offentlige og private servicefunktioner, som fx dagligvarebutik, skole, daginstitution, haller og boldbaner, plejecenter, lægeklinik og multihus. 

Desuden planlægges store områder med skovrejsning og bymæssig natur til rekreativt brug. De arealer der er udlagt til byudvikling indpasser sig nøje i de eksisterende landskabstræk, og der tilføjes nye tværgående rekreative forbindelser og landskabelige sammenhænge. Bl.a. arbejdes der med en forudsætning om, at der højst må være 500 meter fra den enkelte bolig til et sammenhængende naturforløb. Den bynære skov ved Grauballe vil også tilføre Nordbyen et større skov- og naturområde, der med tiden vil kunne rumme de samme kvaliteter, som Nordskoven i dag giver Sydbyen i Silkeborg. 

Næste skridt er at få gennemført den nødvendige kommuneplanlægning i form af kommuneplantillæg og kommuneplanrevision for etape 1. Det første kommuneplantillæg er allerede igangsat af Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalget og kommer til videre politisk behandling og i offentlig høring i løbet af efteråret 2018.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top