Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Har du fået standset udbetalingen af sygedagpenge på grund af arbejdsdygtighed, før du modtog en afgørelse, så kan du måske få genoptaget sagen. Det er ikke muligt for Silkeborg Kommune at finde de relevante sager. Derfor skal du selv kontakte os.

Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret truffet principafgørelsen 40-18. Den ændrer praksis for, hvornår kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge i sager om arbejdsdygtig. Afgørelsen betyder, at udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har truffet en afgørelse om det.

Kommunen kan derfor ikke standse udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Tilbagevirkende kraft er, hvis du den 8. februar 2018 har fået en afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpenge stopper den 1. februar 2018.

Genoptagelse af din sag

Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du modtog en afgørelse, kan du måske få genoptaget din sygedagpengesag.

Det kan føre til, at du har ret til flere sygedagpenge. Det kan dog også føre til, at du ikke har ret til flere sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis vi kan kræve sygedagpengene tilbagebetalt, fordi du har raskmeldt dig eller genoptaget arbejdet.

Dit krav på flere sygedagpenge kan også være forældet.

Du skal selv kontakte Silkeborg Kommune

Vi kan desværre ikke selv finde de sager, som eventuelt skal genoptages.

Hvis du bor i Silkeborg Kommune og du mener, at din sag skal genoptages eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og jobafklaring, Stagehøjvej 9, 89705400 eller via sikker post fra din digitale postkasse.

Hvis Silkeborg Kommune har truffet afgørelse vedrørende stop af sygedagpenge i din sag, men du nu bor i en anden kommune, så skal du henvende dig til den kommune, hvor du nu bor, og bede om at få din sag genoptaget.

Ankestyrelsen finder og behandler selv deres sager. Hvis du har spørgsmål til Ankestyrelsen, kan du kontakte dem på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail@ast.dk

Du kan læse mere om dommen og principafgørelsen her.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen