Danmarks bedste sommerfugleprojekt skydes i gang

Danmarks bedste sommerfugleprojekt skydes i gang

I sommeren 2018 vandt Silkeborg Kommune prisen ”Danmarks bedste Sommerfugleprojekt” og en præmie på 100.000,-. Nu sætter kommunen gang i projektet, der skal skabe bedre forhold for truede sommerfugle i Gjern Bakker.

Alle tilladelser er på plads, og Silkeborg Kommune går nu i gang med at omdanne 1,6 hektar rødgranplantage til skovlysning. Målet er at forbedre leveforholdene for sjældne sommerfugle ved at genskabe et hedemoseområde i kommunens plantage i Gjern Bakker.

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret seks såkaldte rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

– Lige nu fjerner vi rødgraner, og herefter vil vi lukke grøfterne for at genskabe områder med fugtig hede. Det giver mere lys, og der vil opstå flere fugtige områder, hvor planter som mosebølle og tranebær trives. Og netop de planter er vigtige for de sjældne sommerfugle, som vi gerne vil have flere af i området, siger Kristoffer Jørgensen, biolog i Silkeborg Kommune.

Sjælden sommerfugle spottet

I løbet af sommeren 2018 er bestanden af sommerfugle blevet undersøgt. Man har blandt andet fundet den sjældne bølleblåfugl i Egedalsmosen, som ligger nord for det område, der ryddes.

– Bølleblåfuglens larver lever om foråret på netop tranebær og mosebølle, og vi håber, at sjældne sommerfugle som for eksempel bølleblåfuglen vil flytte ind på den genskabte hedemose, når forholdene om nogle år er til det, fortæller Kristoffer Jørgensen.

Selve rydningen forventes afsluttet i løbet af efteråret 2018. I løbet af vinteren 2018/19 bliver træet kørt væk. Grøfterne skal derefter lukkes, og nye skud af især birk og rødgran skal holdes nede de kommende år.

Indtægten fra rydningen vil, sammen med præmiesummen, være med til at finansiere projektet. Noget af træet vil blive solgt som tømmer og andet som træflis.

Om projektet: Flere sommerfugle i Gjern Bakker

  • Silkeborg Kommune ønsker at skabe bedre levesteder for rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne.
  • I Gjern Bakker er der tidligere fundet ti forskellige sommerfuglearter: Moseperlemorsommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl, brun pletvinge, markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, dukatsommerfugl og foranderlig blåfugl.
  • Projektet skal især hjælpe moseperlemor-sommerfuglen, bølleblåfuglen og Foranderlig blåfuglen.
  • Silkeborg Kommune vil rydde 1,6 ha rødgranplantage og omdanne den til skovlysning. Desuden lukkes grøfterne i området for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen og åbne op for et eksisterende egekrat.
  • Tiltagene vil fremme levestederne for både de almindelige og de truede sommerfugle i området.
  • Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel står bag konkurrencen ”Danmarks bedste sommerfugleprojekt”. 29 kommuner deltog i konkurrencen. Silkeborg og Morsø Kommune løb med sejren og en præmie på 100.000,- til at realisere projektet.

    For mere info
    Kristoffer Jørgensen, biolog, Silkeborg Kommune: 8970 1519

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen