Byrådet har besluttet – september 2020

Mandag 28. september var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over byrådets beslutninger.

Høringer – få indflydelse 

Bro over Gudenåen
Gjern: Silkeborg Kommune ønsker sammen med Naturstyrelsen Østjylland at etablere en bro over Gudenåen mellem Teglgårdsparken og Pramdragerparken, men det kan ikke lade sig gøre ifølge en gammel byplanvedtægt. Derfor har byrådet sendt et forslag, der ophæver en del af byplanvedtægten i 4 ugers høring.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 4

Plan om boliger sydvest for Sejling nær Salten Ådal
Sejling: Bygherre Frank Bengtsson ønsker sammen med Birch Ejendomme at bygge huse i området mellem Sejlingvej og Skægkærvej, der grænser op mod Sejling fra sydvest. Det kræver en ny lokalplan, er byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring. Planen skaber plads til 75 tæt-lave boliger i forslaget. Beboerne i det nye kvarter får adgangsvej fra Sejlingvej. Der kommer stier, som bliver koblet sammen med andre stier i området, og en sti ud til Skægkærvej.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 5

Beslutninger og godkendelser

Tillæg til kvalitetsrapport om folkeskoler
Silkeborg Kommune: Hvert år udarbejder landets kommuner en kvalitetsrapport om folkeskolerne til Undervisningsministeriet, og nu er der kommet yderligere 4 datapunkter med. Byrådet har godkendt oplysningerne, der er sendt. Du kan finde oplysningerne i dagsordenens bilag. 
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 2

Fremme af praktikpladser hos leverandører

Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune ønsker at 30% af en årgang får en erhvervsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at stille krav i udbud til leverandørerne om at ansætte elever for at kunne vinde og udføre opgaven. Byrådet har godkendt, at der stilles krav om, at der som udgangspunkt skal være en elev pr. til uddannede for at kunne vinde et udbud.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 3

Slusen ved Langebro får ny motor
Silkeborg: Slusen ved Langebros har fået udskiftet motoren. Der er desuden behov for at udskifte en del af styresystemet i år. Alt i alt kommer det til at koste 500.000 kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 6

Lejligheder på Langelinie bliver renoveret
Silkeborg: Arbejdernes Byggeforening afdeling vil gerne renovere og ombygge lejligheder og nedlægge 12 boliger på Langelinie 1-11, også kaldt Havfruen. Kommunerne har fået muligheden for at låne 100.000 kroner ud til sådanne projekter. Byrådet har besluttet at låne beløbet ud.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 7
10 lejligheder på Kirkegade i Kjellerup
Kjellerup: Silkeborg Boligselskab vil opføre 10 almene familieboliger på Kirkevej 5A, Bryrup. Det kommer til at koste 21. 448. 000 kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 2.145.000 kroner.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 8

Nye lejligheder på Estrupsgade godkendt
Silkeborg: AAB Silkeborg har bygget 23 lejligheder på Estrupsgade. Når der bygges almene boliger skal Silkeborg Kommune godkendte de samlede udgifter samt huslejerne. Byrådet har godkendt byggeriets regnskab og huslejen størrelse.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 9

Garanti for lån i bygninger på Frederiksberggade
Silkeborg: Boligselskabet AAB Silkeborg har behov for at optage et ustøttet lån i byggeriet på hjørnet af Frederiksberggade og Bryndumsvej, og har derfor behov for at Silkeborg Kommune stiller garant for en del af lånet. Byrådet har godkendt at garantere for lånet.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 10

Garanti for lån i bygninger på Århusvej
Silkeborg: Boligselskabet AAB Silkeborg har behov for at optage et ustøttet lån i bygningerne på Århusvej 16-44, og har derfor behov for at Silkeborg Kommune stiller garant for en del af lånet. Byrådet har godkendt at garantere for lånet.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 11

Flere spørgsmål fra Ankestyrelsen
Silkeborg Kommune: Ankestyrelsen har kigget på Silkeborg Kommunes kontrakter med eksterne konsulenter på det sociale område efter princippet ”no cure – no pay” tilbage i 2018 og 2019. Nu har. Ankestyrelsen behov for yderligere viden for at afgøre sagen.
Byrådet har godkendt de uddybede svar.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 12

Afdrags- og rentefrit lån til Jysk Musikteater forlænges

Silkeborg Kommune: Jysk Musikteater lånte tilbage i 2010 5 mio. kroner af Silkeborg Kommune. Lånet er afdrags- og rentefrit. Jysk Musikteater vil gerne have perioden med de vilkår forlænget 4 år. Byrådet har besluttet at forlænge rentefriheden indtil januar 2025 og afdragsfriheden til januar 2026.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 13

Medlemmer i styregruppe for Silkeborg Sygehus

Silkeborg Kommune: Region Midtjylland er i gang med en plan for Silkeborg Sygehus’ udvikling, og Silkeborg Kommune deltager i den del som handler om samarbejdet mellem sygehuset, kommunen og de praktiserende læger. I den forbindelse skal der oprettes en politisk styregruppe og Silkeborg Kommune har 2-4 pladser. Byrådet har valgt at fordele pladser med formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, en repræsentant fra Socialdemokratiet, en repræsentant fra Socialistisk Folkeparti og en repræsentant fra Konservative Folkeparti.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 14

Borgmesteren med i Hjejleselskabets bestyrelse
Silkeborg: Byrådet har tidligere besluttet at støtte Hjejlen med 1,5 mio. kroner i år og næste år. Det kræver, at Hjejleselskabet får en ny selskabskonstruktion. Nogle af aktiviteterne flyttes over i en fond med et almennyttigt formål. Byrådet har valgt borgmesteren som medlem af fondens bestyrelse.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 15

Nyt medlem af Huslejenævnet

Silkeborg Kommune: Et af medlemmerne af Huslejenævnet er afgået ved døden, og byrådet skal derfor udpege et nyt medlem. Medlemmet var lejernes repræsentant. Silkeborg Lejerforening, Lejernes Landsorganisation har indstillet Ole Andersen som medlem og Poul-Erik Kristensen som suppleant. Byrådet har udpeget begge.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 16

Handicaprådet får nye medlemmer
Silkeborg Kommune: En del af medlemmerne af Handicaprådet har ikke længere de positioner, de er udpeget til at repræsentere og skal derfor udskiftes. Byrådet har godkendt, at at Jette Stencel, Børne- og Familieafdelingen afløser Lone Baggersgaard Petersen, Karsten Bruun fra Dansk Blindesamfund afløser Inge O. Brotherwood fra Autismeforeningen, at Søren Marcussen, Dansk Blindesamfund, indstillet af Danske Handicaporganisationer, udpeges som personlig stedfortræder for Karen Marie Pedersen, Dansk Blindesamfund og for Jan Høj Sørensen, ADHD Foreningen, at Greta Haagen Jensen, Sind, bliver personlig stedfortræder for Peter Sørensen, Landsforeningen LEV, for Kurt Tollund, Scleroseforeningen, og for Karsten Bruun, Dansk Blindesamfund.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 17

Lokal grænse for offentliggørelse af økonomisk støtte

Silkeborg Kommune: Byrådsgrupperne for Ø, F, B og Lars Hansen har foreslået, at grænsen for hvornår partier og kandidaters økonomiske støtte skal offentliggøres. Styrelsesloven sætter grænsen ved 20.000 kroner, og det synes partierne er for højt sat og foreslår i stedet 5.000 kroner. Både ved kontante beløb og støtte såsom lokaler og materiel. Byrådet har godkendt forslaget.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 18

Skoleledere afgør nødundervisning
Silkeborg Kommune: Som udgangspunkt skal byrådet afgøre, om skoler skal overgå fra almindelig undervisning til nødundervisning, hvis nogen på skolen er smittet med corona-virus. Men da der skal ske en meget hurtig beslutning, er det en lang kommandovej. Byrådet har godkendt, at de enkelte skolers ledere kan beslutte på egen hånd ud fra de regler Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet.
Byrådsmødet, mandag 28. september, sag 25

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top