Byrådet har besluttet – september 2017

Mandag 25. september var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

Boliger samt kontorer i Hvinningdal (Fiskarsgrunden)

Hvinningdal: Grunden, hvor Fiskars tidligere lå, skal i fremtiden huse boligbyggeri, og der skal være mere plads til det konsulentfirma, der bor i den gamle administrationsbygning. Det nye boligområde får udsigt ned over Silkeborg Langsø og vil både indeholde rækkehuse og etagebyggerier. Grønne områder, stier, legeredskaber og bænke skal binde boligområdet, erhvervsområdet og den omkringliggende natur sammen. Etagebyggerier bygges i varierende højder med op til 5 etager i op til 17 meters højde. Rækkehusene bliver i 2 etager delt op i 5 klynger i op til 8,5 meters højde. Erhvervsbyggeriet opføres i op til 3 etager i op til 12 meter.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 3

SuperBrugsen i Ans vil gerne ændre p-området
Ans: SuperBrugsen på Søndermarksgade i Ans vil gerne udvide deres aktiviteter – først og fremmest handler det dog om at omlægge parkeringspladsen for at få trafikken til at glide bedre. Det kræver en ny lokalplan for området, og derfor sendte byrådet et forslag til lokalplan i 4 ugers høring. Det skal stadigt være muligt for klubaktiviteter i og muligt at bo i de 3 ejendomme i området.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 5

Engangsbillet til genbrugspladsen i Tandskov
Silkeborg: I øjeblikket er det kun virksomheder indenfor kommunegrænsen, der kan købe adgang til genbrugspladsen, hvis ikke de er meldt til Silkeborg Kommunes abonnementsordning for virksomheder. Nu ønsker Business Region Aarhus, at virksomheder fra samarbejdets kommuner kan købe sig adgang på samme vis i alle kommuner. Det kræver, at Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal i høring igen. Byrådet besluttede at sende det i 4 ugers høring.
Byrådet mandag 25. september sag 6

Byrådet har besluttet

DK-Food ved Thorning kan udvide
Thorning: Byrådet vedtog en lokalplan for et erhvervsområde syd for Bommen i Thorning i 8 ugers høring. Baggrunden for planen er, at DK-Food er i akut pladsmangel og ønsker flere produktionsbygninger. Virksomheden producerer pepperoni, salami og chorizo fortrinsvist til det engelske marked. Lokalplanen omfatter 8,4 hektar og ligge ved siden af det erhvervsområde, der i forvejen er.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 4

955.000 kroner til vedligehold af Gudenåen mm.
Silkeborg Kommune: Det bliver dyrere end beregnet at vedligeholde Gudenåen i år, blandt andet fordi der er skåret grøde flere gange end beregnet. Det Kommer til at koste 350.000 kroner, som Silkeborg Kommune indtil videre har betalt. Silkeborg Kommune mener, at Gudenaacentralen er forpligtet til at dække udgifterne med det er centralen uenig i. Byrådet godkendte i sammen forbindelse, at der bliver sat 605.000 kroner af til arbejdet med at revidere regulativerne for Gudenåen Silkeborg – Randers 2000. I den forbindelse bliver det taget op, hvem der står for udgifterne til ekstra grødeskæring.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 7

Politiet ønsker en port over mod Rosenørns Allé
Silkeborg: Politiet ønsker en port mellem politigården og ejendommen på Rosenørns Allé 3. Det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, fordi Rosenørns Allé er en offentlig vej. Byrådet besluttede derfor at ændre vejens status til privat fællesvej. Politiet betaler selv for porten, og beboerne i de berørte ejendomme får selvfølgelig ret til at komme igennem porten. Politiet og beboerne skal nu finde ud af, hvordan det kan gøres mest praktisk.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 8

Flere p-pladser i Dommerparken
Kjellerup: Boligselskabet Sct. Jørgen, som ejer Dommerparken i Kjellerup, vil gerne anlægge flere p-pladser. Det kræver, at vejen ved Dommerparken 1-7 bliver privat fællesvej i stedet for en offentlig vej, som det er tilfældet i øjeblikket. Vejen bliver i forvejen kun brugt af beboerne, så byrådet besluttede at ændre vejens status.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 9

2,5 mio. kroner til Arena Park i Kjellerup
Kjellerup: Aktivitetsområdet ved Bjerget i Kjellerup – Arena Park – mangler at få etape 2 og den sidste del – gennemført. Byrådet bevilgede derfor 2,5 mio. kroner til projektet, der er udarbejdet sammen med Kjellerups borgere. Nu kommer der blandt andet en træningsplads i gummi til fx; yoga, gymnastik, badmintontræning, et træningsområde i SAND til fx; bold- og badmintontræning, landskab med stier og en minibane i græs til fx hånd- og fodbold og en streetbasketbane i asfalt, sandområde til fx; beachvolley, en rundboldbane og en petanquebane.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 10

Idrætsanlæg på den gamle stadiongrund
Silkeborg: Der skal være to nye kunstgræsbanerne med LED-lys og støjafskærmning over til kvarterets boliger på den gamle stadiongrund i Sydbyen. Grunden er nu klar til at planerne kan føres ud i livet, så byrådet bevilgede den sidste del af projektet samlede pris på nu 7,3 mio. kroner. Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtter projektet med 600.000 kroner til LED-lysanlægget, som så i alt kommer til at koste 6,7 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 11

Ændrede skoledistrikter i Buskelund, Balle og Skægkær

Silkeborg: Elevtalsprognoserne viser, at der inden længe vil være for mange elever på Balle Skole, mens der bliver færre i Skægkær og Buskelund. Derfor godkendte at skoledistrikterne justeres. I fremtiden kommer det sydvestlige del af Astrid Lindgren-området kommer under Buskelunds skoledistrikt, Hestehavevej kommer under Skægkær skoledistrikt i stedet for at høre til Balles skoledistrikt. Søskende til skolebørn fra de berørte områder kommer til at høre til Balles skoledistrikt.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 12

Midtjyllands Lufthavn har behov for yderligere kapital

Silkeborg Kommune: Trods positiv udvikling kan Midtjyllands Lufthavn (tidligere Karup Lufthavn) kan ikke nå at få en bæredygtig økonomi inden 2019, og har derfor behov for mere kapital fra ejerkredsen, som også tæller Silkeborg Kommune. Lufthavnen har bedt om i alt 12 mio. kroner fordelt over de 2 år. Silkeborgs Kommunes andel af beløbet er 840.000 kroner fordelt over de 2 år. Byrådet at bevilge pengene.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 13

Aftale om specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Region Midtjylland
Silkeborg Kommune: Hvert år laver Region Midtjylland sammen med regionens 19 kommuner sammen med Region Midtjylland en rammeaftale om det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde med pejlemærker, som kommunerne kan arbejde og udvikle ud fra. Silkeborg Kommune har fået 3 bemærkninger indarbejdet i 2018s aftale; der skal være fokus på at udvikle værktøjer til at optimere driftsformer og en fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltsager. Handicaprådet fik med, at samarbejdet mellem kommunerne på generelt øges – specielt samarbejdet om at fokusere på indsatser i forhold til små handicapgrupper. Tredje bemærkning handlede om, at der bør være et tydeligere fokus på livskvaliteten for de svageste, mest udsatte og sårbare borgere, der ikke kan profitere af arbejdsmarkedsorienterede og mestringstilgange.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 2

SFs byrådsgruppe ønskede borgerdrevne forslag
Silkeborg Kommune: SF stillede i forsommeren et forslag om at borgere, der samlede underskrifter ind kunne få et forslag på dagsorden. Dengang besluttede byrådet at sætte Nærdemokratiudvalget til at se nærmere på sagen. Udvalget synes ikke, der er behov for yderligere muligheder, men peger i stedet på et der eventuelt behov for yderligere formidling af de eksisterende muligheder for at få en sag båret frem til politisk behandling, som enkelt borger eller ad de eksisterende kanaler, herunder foreninger, lokalråd og de 31 byrådsmedlemmer. Et flertal i byrådet stemte imod, og dermed faldt sagen.
Byrådsmødet mandag 25. september sag 14

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top