Byrådet har besluttet – november 2019

Mandag 25. november var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Kommune har besluttet.

Høringer

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Nær Demstrup: Der er  interesse for at opstille 3 vindmøller på op til 142,5 meters højde samt ca. 30 ha solceller på marker nær vindmøllerne i Marsvinslund.   At vindmøllerne og solcellerne gives sådanne placeringer, at de bedst muligt tager hensyn til omgivelserne, herunder de omkringliggende beboelser, landskabsoplevelsen, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder samt landbrugsmæssige interesser. Byrådet har sendt et forslag til tillæg til kommuneplanen og en lokalplan i 9 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 3 

Miljørapport for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Nær Demstrup: Der er udarbejdet en rapport om, hvordan vindmøller og solceller ved Marsvinslund vil påvirke miljøet. Byrådet har sendt rapporten i  9 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 4 

Lokalplan for Fredensgård
Silkeborg Midtby: En investor har planer om at modernisere og bygge nyt ved Fredensgade og Chr. 8.s Vej. Torvecentret skal bygge om til små boliger og forretninger i stueplan, etageboligerne ud med Chr. 8.s Vej bliver moderniseret, og  endeligt vil investoren gerne opføre et højhus i 23 etager og max. 73,2 meters højde på hjørnet. Der er desuden p-kælder og forbindelse mellem Torvecentrets p-hus og p-kælderen under Torvet. Det kræver en ny lokalplan og byrådet har derfor sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 5 

Miljørapport for Fredensgård
Silkeborg: Der er udarbejdet en rapport om, hvordan et nyt byggeri langs Chr. 8s Vej vil påvirke miljøet. Samtidig er der udarbejdet et udkast til en VVM-undersøgelse. (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Byrådet har sendt begge i  9 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 6 

Regnvandsbassin i Linå
Linå: Der er behov for endnu et regnvandsbassin i Linå, og det  kræver et tillæg til Silkeborg Kommunes Spildevandsplan. Bassinet kommer til at ligge mellem Linåvej og Linå Bygade op mod skoven. Byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 7
 

Beslutninger og godkendelser 

Første skridt mod bydel mellem Gødvad og Grauballe
Eriksborg: Med tiden vil Gødvad og Grauballe vokse sammen. Byrådet har tidligere besluttet at kalde området for Eriksborg. Nu går arbejdet med at planlægge den kommende bydel nærmere i gang. Det drejer sig fx om, hvor der skal være skov, hvordan man håndterer regnvand, hvordan man strukturerer bydelen omkring et bycentrum, og hvordan man tænker outdoor-aktiviteter ind samt en konference hvor forskellige oplægsholdere giver inspiration. Byrådet har bevilget 975.000 kroner til at komme i gang med at planlægge Eriksborgs første etape.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 8

Byggegrunde på Agertoften i Kjellerup
Kjellerup: Den gamle rådhusgrund i Kjellerup, Agertoften, skal i fremtiden være et boligområde. Byrådet har bevilget 2,5 mio. kroner til brug til at udstykke og byggemodne 7 grunde til åben-lave huse. 
Byrådsmøde mandag 25. november sag 9
 

Byggemodning ved Kejlstrup Tværvej dyrere end forventet
Silkeborg: Jorden under et kommende erhvervsområde i Kejlstrup er ikke egnet til at regnvand kan sive ned i jorden. Det giver større bidrag til tilslutning til Silkeborg Forsyning. Oveni det har det vist sig, at der er en højspændingsledning gravet ned, hvor den nye vej til området skal ligge. Den skal graves længere ned. Byrådet har bevilget i alt 4,1 mio. kroner til at dække udgifter.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 10

Ny legeplads ved Buskelundskolen
Buskelund/Silkeborg: Buskelund skal have yderligere en hal, og den skal ligge ved siden af den eksisterende hal. Det betyder blandt andet, at Buskelundskolens legeplads forsvinder. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til en ny legeplads ved skolen.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 11

 Bliver 2,5 mio. kroner dyrere at bygge børnehuse om
Virklund: Børnetallet i Virklund stiger, og det giver pres på 2 af byens børnehuse. At bygge begge om afhjælper problemet. Nu har det vist sig, at der er fundet råd i Virklund Børnehaves tagkonstruktion. Det kommer til at koste ½ mio. kroner mere end budgetteret. Udover det er de tilbud, der er kommet på opgaven med at bygge Troldhøjen om 2 mio. kroner højere end budgetteret. Byrådet har bevilget 2,5 mio. kroner ekstra til at bygge de to børnehuse om.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 12 

Brandsikkerheden i plejecentrene
Silkeborg Kommune: Tidligere på året blev brandsikkerheden på plejecentrene gennemgået. Der var sat 500.000 kroner af til den udvidede undersøgelse, men nu viser det sig at komme i stedet til 520.381 kroner i stedet – altså 20.381 kroner mere end beregnet. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 13
 

Aktivitetscenter Sorringhus og Remstruplund
Sorring/Silkeborg: Aktivitetscenter Sorringhus er flyttet i nye lokaler og nogle af Remstruplunds faciliteter er flyttet over på Marienlund, og de tomme lokaler indrettet til genoptræningscenter, hvor al genoptræning foregår. Der var sat 2,5 mio. kroner af til Sorringhus, men det kom til at koste 175.664 kroner mere end budgetteret. Til gengæld blev det billigere at indrette genoptræningscenter på Remstruplund.   Der var sat 8.820.000 kroner af, men brugt 169.375 kroner mindre. Byrådet har godkendt begge regnskaber.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 14 

FDF Møgelø vil modernisere Juulsborg
Møgelø: FDF Møgelø har planer om at modernisere og udvide lejrcentret Juulsborg på Møgelø.  Blandt andet køkken- og toiletbygningen, flere aktiviteter i det fri og en ny bygning til overnatning. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til projektet, der i alt løber op i 19,1 mio. kroner.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 15 

Planer om at modernisere Bunkermuseet
Silkeborg: Silkeborg Bunkermuseum har planer om at forberede adgangsforholdet til bunkerne så også handicappede og gangbesværede kan komme ned i bunkeren. Selve bunkeren skal sættes i stand, som den så ud i 1943. Der skal også være et rum foran bunkeren, så gæsterne kan blive modtaget i tørvejr, når de skal på guidede ture. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til projektet, der har et samlet budget på 5 mio. kroner.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 16  

Nyt klubhus til Sminge Sø Kajakklub
Sminge Sø: kajakklubben ved Sminge Sø har planer om at erstatte det nuværende byggeri med en brug pavillon i god stand og nogle skibscontainere til at opbevare udstyr. Containerne bliver overdækket og malet i en neutral farve. Byrådet har bevilget 216.250 kroner til projektet der har et samlet budget på 432.500 kroner.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 17 

Forhindringsbane i Iller
Iller: Foreningen Iller Hinderbahn har planer om at bygge en forhindringsbane inspireret af baner som forsvaret blandt andet bruger til militær femkamp. Det skal være en bane, hvor alle kan være med til at lege. Banen får 16 forhindringer og er med dobbeltspor, så brugere kan konkurrere mod hinanden. Byrådet har bevilget 140.000 til projektet, som har et samlet budget på 336.000 kroner.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 18 

El og Svæv vil bygge til
Silkeborg: Silkeborg Svæv og El har har planer om at udvide klubhuset med toilet og øget plads til opbevaring. Interessen for at flyve med droner er støt stigende. UDvidelsen er en del af klubbens 5 årsplan, der skal ende med at der kan holdes nationale og internationale stævner over flere dage. Byrådet har bevilget 125.000 kroner til et udvidet klubhus.
Byrådsmøde mandag 25. november sag 19 

 

Forslag fra partierne 

Flere SOSU-voksenelever
Silkeborg Kommune: Enhedslisten har foreslået at tage 2 mio. kroner fra Vækstpuljen og bruge dem på at ansætte 20 SOSU-voksenelever. Byrådet har godkendt et ændringsforslag fremsat af borgmesteren. Forslaget går ud på, at parterne bag budgetforliget 2020 ser positivt på forslaget og vil lade det indgå i drøftelse af udmøntningen af finanslovens konsekvenser samt de afsatte 8 mio. kroner i budgetforliget for 2020. 
Byrådsmøde mandag 25. november sag 20
 

Ændret vedligehold af Gudenåen
Silkeborg Kommune: Jarl Gorridsen, Flemming Heiberg og Susanne Jacobsen har ønsket, at Silkeborg Kommune udarbejder et nyt regulativ for vedligehold af Gudenåen, der gør det muligt at skære grøde 2 gange om året og fjerne aflejringer i åen. Byrådet har besluttet at slå grøde 2-3 gange om året og arbejde videre med andre løsninger. 
Byrådsmøde mandag 25. november sag 21

Stedfortræder
Silkeborg Kommune: Martin Jakobsen (C) har meldt afbud på grund af sygdom. Byrådet godkendte, at Morten Skydsgaard (C) deltog i stedet for. 
Sag 2

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top