Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – juni 2020

Mandag 22. juni var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – få indflydelse


Bygherre vil selv stå for system til at håndtere regnvand

Silkeborg: Der er planer om at bygge boliger ved Herningvej 100. Bygherren ønsker selv at stå for et system til at håndtere regnvand, mens Silkeborg Forsyning står for at lede spildevand til rensning. Det kræver et tillæg til Silkeborg Kommunes spildevandsplan. Byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 3

Ny butik på Århusbakken
Silkeborg: Rema 1000 er interesseret i at få en butik på 1.200 m2 samt parkeringshus i 2 etager ovenpå butikken ved siden af SuperBrugsen. Det kræver en ny lokalplan for området, og byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 4

18 lejligheder på Dalgasgade

Silkeborg Kommune: Der er interesse for at bygge 18 lejligheder ved siden af FOA på Dalgasgade. Lejlighederne kommer til at ligge i 2 bygninger med sadeltag og varierede højder i 1-4 etager. De skal fremstå som en samlet helhed i farver, form, samt harmonere med bygningerne på Dalgasgade. Byggeriet kræver en ny lokalplan og byrådet har sendt et forslag i 10 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 5

Nye grunde og almene boliger i Sorring

Sorring: Et kvarter med 13 byggegrunde, plads til 18 almene boliger og et enkelt landbrug kan være på vej i Sorring. Området ligger ved Dybdalsvej og Svinget med adgangsvej fra Dybdalsvej. Nye grunde og boliger i området kræver en ny lokalplan, og byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 6

Ingen bolig på Lysbrohøjen 28C
Lysbro: Byrådet har sendt et forslag om at ophæve en lokalplan for Lysbrohøjen 28C i 4 ugers høring. Planen omfatter en enkelt bolig. Men det har vist sig umuligt at få dispensation fra skovbyggelinjen til et hus, og dermed er der ingen grund til at beholde lokalplanen. Byrådsmødet mandag 22. juni sag 8

Forslag til Kommuneplan 2020-2032
Silkeborg Kommune: Kommuneplanen er en samlet, overordnet plan for kommunens udvikling. Fx; hvor der må bygges boliger eller erhverv, hvor der kan komme veje, og hvor der skal være natur. Kommuneplanen er et værktøj, som sætter de fysiske rammer politikere og administrationen arbejder efter. Byrådet har sendt et forslag til en ny kommuneplan i 8 ugers høring fra uge 34-41, og der kommer desuden og blandt andet borgermøde i hvert enkelt område af kommunen samt fællesmøder. Læs mere om kommuneplanen, og hvad den betyder for dig.
 Byrådsmødet mandag 22. juni sag 9

Forslag til Arkitekturpolitik
Silkeborg Kommune: Samtidig med kommuneplan 2020-2032 har byrådet sendt et forslag til en arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune i høring. Politikken tager udgangspunkt i form, funktion, kreativitet, materialer og sammenhæng. Blandt ideerne er arkitektkonkurrencer ved større byggerier, og at inddrage borgerne mere samt brug af kunst i det offentlige rum.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 10

Strukturplan for 1. etape af Eriksborg

Silkeborg Kommune: Eriksborg bliver ny bydel mellem Grauballe og Gødvad, som med tiden vil vokse sammen. Udviklingen af Eriksborg skal ske i etaper, og nu er der en strukturplan klar før 1. etape. Byrådet har sendt forslaget til strukturplan for Eriksborg etape 1 i 8 ugers høring sammen med Kommuneplanen og Arkitekturpolitikken. Det tager lang tid at udvikle en ny bydel, og derfor er Eriksborg opdelt i etaper. 1. etape rummer ca. 1.200 boliger, et erhvervsområde og bydelscenter.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 11

Sandbanker i Tange Sø bliver fjernet
Silkeborg Kommune: Overslagspriser viser, at det samlet set kommer op omkring 5 mio. kroner at fjerne sandbanker i Gudenåens løb gennem en del af Tange Sø. Byrådet har godkendt, at der kan bruges op til 5 mio. kroner til formålet.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 2

Lokalplan for nyt kvarter i Virklund endeligt godkendt
Virklund: Byrådet har endeligt godkendt en lokalplan, der skaber plads til 35 tæt-lave boliger samt op til 100 etageboliger på Mørksøvej i Virklund. Planen har været i 8 ugers høring og er derefter rettet til og gjort tydeligere.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 7

Helhedsplan for udvikling af Søholt

Silkeborg: Søholt med JYSK Park, JYSK Arena, atletikstadion og skyttecenter, og der er mere på vej. Byrådet har godkendt en plan for helheden om, hvordan nuværende aktiviteter spiller sammen med fremtidige.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 12

250.000 kroner til legeplads ved Bindslevs Plads
Silkeborg: Th. Langs Skole har planer om at etablere en spændende legeplads i midtbyen, hvor kreativitet, læring og bevægelse er i fokus. Legepladsen skal være åben uden for skolens og børnehavens åbningstid for byens borgere/børn i alderen 3-9 år. En sådan legeplads findes ikke i Silkeborg. Byrådet har bevilget 250.000 kroner til projektet, der kommer til at ligge ved Theodores Have.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 13

Aftale med selvejende haller
Silkeborg Kommune: Byrådet blev orienteret om, at aftalen om brug af selvejende haller er blevet justeret.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 14

Masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad
Silkeborg Kommune: Masterplanen for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad udstikker rammerne for udvikling af flere aktiviteter, og hvordan vi gør outdoor til en del af vores velfærd, viden, vækst, natur og fritid. I den kommende fremtid vil relevante aktører blive inviteret til at tage del i det arbejde, der nu venter med at omsætte ambitioner på papir til konkrete projekter, der kan mærkes og gør en forskel for borgere, virksomheder, turister m.fl. Byrådet har godkendt planen.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 15

Budget for Midtjysk Brand og Redning
Silkeborg/Viborg Kommuner: Byrådet har godkendt Midtjysk Brand og Rednings budget. Beredskabet kommer til at koste 108 kroner pr. indbygger.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 16

Byggemodning rykker frem
Silkeborg Kommune: 6 områder bliver byggemodnet i år i stedet for 2021. Byrådet har flyttet projekter for 8,3 mio. kroner fra 2021 til 2020. Det er muligt, fordi Folketinget har besluttet at kommunerne kan bruge flere penge på anlæg i år og eventuelt låne til det – på grund af coronakrisen.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 17

Themhallerne samler lån
Them: De selvejende haller i Them ønsker at omlægge 3 lån til et enkelt lån. Det kræver blandt andet, at Silkeborg Kommune erklærer at vil hjælpe med at få lånet betalt tilbage, hvis hallerne ikke har mulighed for det. Byrådet har godkendt erklæringen.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 19

Renovering af boliger på Bryndumsvej
Silkeborg: Byrådet har godkendt det endelige regnskab for renovering af lejligheder på Bryndumsvej samt den nye husleje, som er 746 kroner pr. kvadratmeter.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 20

Renovering af boliger på Århusbakken

Silkeborg: Byrådet har godkendt det endelige regnskab for renovering af lejligheder på Århusbakken samt den nye husleje, som er 735 kroner pr. kvadratmeter.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 21

Kjellerup får 16 almene boliger
Kjellerup: Boligselskabet Sct. Jørgen vil bygge 16 lejligheder på Søndergade. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen støtte med 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 3.228.000 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 22

Færgegården bliver bygget om
Silkeborg: Arbejdernes Byggeforening ønsker at renovere og ombygge Færgegården. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen støtte med 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 9.746.1.08 mio. kroner mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 23

Ændret garanti til 20 andelsboliger i Gjern
Gjern: Tilbage i 2019 stillede Silkeborg Kommune kommunegaranti for en del af udgifter til 20 andelsboliger i Gjern. Nu har det vist sig, at realkreditselskabet regnede forkert. Byrådet har godkendt, at garantien nu er på 12,8 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 24

Naturby Gjern kommer et skridt nærmere

Gjern: Gjerns Almennyttige Udviklingsselskab er i fuld gang med at skabe Naturby Gjern- Selskabet er nu ved at udarbejde en plan for, hvordan Gjern kan få naturen ind i byen og få skabt et aktivt samlingssted. Projektet er nu så langt, at selskabet skal i gang med at vælge materialer, planter og inventar i samarbejde med arkitekter. GAU har søgt om tilskud på 75.000 kroner til den del af arbejdet. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 25

Bryrup Tennisklub får padelbane
Bryrup: Bryrup Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 283.000 kr. til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter til etablering af padelbane på foreningens arealer i Bryrup. Projektet har et samlet budget på 566.000 kr. Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 26

Midtjysk Trailsport får træhytte

Silkeborg: mMedlemmerne af Midtjysk Trailklub har planer om at bygge en træhytte med overdækket terrasse, som skal afløse det nuværende ’klubhus’ – en plasticpresenning trukket ud over et ældre festteltstativ. Klubben har søgt om 50.000 kroner i tilskud til projektet som i alt kommer til at koste 109.000 kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 27

Bedre borde til Silkeborg Billardklub
Silkeborg: Silkeborg Billard Klubs lokale trænger til at blive frisket op og få borde, der benytter fjernvarme i stedet for el over. Klubben har søgt om 110.000 kroner i tilskud til projektet, der samlet set koster 268.000 kroner. Byrådet har godkendt tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 28

Nyt medlem i Sundheds- og Ældreudvalget

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Gitte Willumsen bliver medlem af Sundheds- og Ældreudvalget. Linda Lyngsøe forlader udvalget.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 31

Forslag fra partierne


Forslag om ny fordeling af midler til selvejende haller

Silkeborg Kommune: Jarl Gorridsen fra Venstre har trukket sit forslag tilbage.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 29 

Forslag om uddannelsesklausuler
Silkeborg Kommune: Byrådsgrupperne for Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og løsgænger Lars Hansen ønsker, at der stilles krav til de virksomheder, som løser opgaver for Silkeborg Kommune, om at mindst 15% af de beskæftigede er lærlinge i praktik, når det drejer sig om virksomheder, der kan godkendes til at have lærlinge, og virksomheden har mindst 10 ansatte. Byrådet har sendt forslaget til Arbejdsmarkedsudvalget for at gå nærmere ind i sagen.
Byrådsmødet mandag 22. juni sag 30

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen