Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – april 2018

Mandag 30. april var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Se, hvad byrådet har besluttet.

Find Poulsen vikarierer for Jonas Sivertsen
Silkeborg Kommune: Jonas Sivertsen er desværre blevet syg og kan ikke udføre sit byrådsarbejde indtil videre. Byrådet har besluttet, at Find Poulsen overtager pladsen, indtil Jonas Sivertsen er tilbage.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 2

Nye boliger på Borgergade 2-4 i Alderslyst
Silkeborg: Byrådet har vedtaget en lokalplan for området på hjørnet af Borgergade og Ansvej. Planen skaber plads til bygninger med lejligheder og forretninger i stueetagen. Bygningerne må være 4-7 etager i op til 23 meters højde – højest ud mod hjørnet af Borgergade og Ansvej. På den måde kommer byggeriet sammen med det endnu ikke godkendte forslag til Søhaven på den anden side af Borgergade til at virke som en byport til Alderslyst.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 6

Penge til køkken i Askehuset
Them: Daginstitutionen Askehuset skal have nyt køkken og byrådet har tidligere bevilget 1 mio. kroner til at renovere køkkenet for, men dengang skulle pengene deles med Skovbuen i Gødvad. Det har nu vist sig at alene Skovbuens køkken koster 1 mio. kroner. Derfor har byrådet nu bevilget samme beløb til Askehusets køkken. Alene udsugning ved vask og ovne koster ½ mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 7

Vestergade 57 får en omgang
Silkeborg: Bygningen Vestergade, der bliver brugt af en gruppe børn fra Skolegades børnehave og Sundhedplejens projekter: familieiværksætterne, Ung mødregruppe og Sårbar mødregruppe, trænger til at blive frisket op. Derfor har byrådet bevilget 1 mio. kroner til at renovere lokalerne for. Nogle af pengene skal dog gå til andre mindre projekter; fx køkkener på daginstitutioner.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 8

Midtjylland Boligselskab fik godkendt lån
Silkeborg: Hver gang et boligskab optager lån og lader huslejen stige, skal kommunen godkende det. Midtjyllands Boligselskab vil gerne låne til at udskifte tage, vand- og varmemålere i boligerne Ved Skrænten 4, hvor lejerne i givet fald vil stige 5,3% i husleje, hvad de har sagt ja til. Byrådet har godkendt lånet og valgt også at stille garanti på lånet. Byrådsmødet mandag 30. april sag 10

Offentlig badestrand ved Ans Søbred på vej

Ans: Ans IF og Ans Søsport vil gerne have en offentlig badestrand med badebro ved Tange sø. Også Gudenåcentralen, foreningen Bevarelse af Tange Sø og lokalrådet bakker op om projektet. Strand og bro kommer til at koste 206.000 kroner, og foreningerne har søgt om tilskud på 100.000 kroner. Resten vil foreningerne selv finde. Byrådet har bevilget pengene, men med udløbsdato. Hvis ikke alle tilladelser og økonomien er faldet på plads, så projektet kan i gang om senest 6 måneder, bortfalder tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 11

Ans Sejlklub vil gerne renovere klubhuset
Ans: Ans Sejlklub har planer om at gennemrenovere klubhuset – i første omgang toiletterne. Samtidig vil man gerne have køkken. Bedre toiletter og køkken kommer til at koste 198.88 kroner og klubben har søgt om at få et tilskud på 99.000 kroner. Resten vil klubben selv finde, og medlemmerne vil desuden selv renovere, det de kan. Hvis der er medlemmer tilstede i huset, kan offentligheden i et vist omfang bruge toiletterne. Byrådet har bevilget pengene, men med udløbsdato. Hvis ikke alle tilladelser og økonomien er faldet på plads, så projektet kan gå i gang om senest 6 måneder, bortfalder tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 12

Hvinningdal får Fællesskabshus før hal 2
Hvinningdal: Lokalrådet i Hvinningdal har planer om at opføre et fællesskabshus i forbindelse med hal 2 og har søgt om 2,5 mio. kroner i tilskud. Rent praktisk kan projektet kun blive til virkelighed, hvis huset bliver bygget før hal 2, der dermed bliver forsinket. Hvis hal 2 bliver bygget først, kan fællesskabshuset ikke være der i projektets nuværende form. Lokalområdet bakker op: skoler, idrætsforeninger, dagplejemødre, seniorgrupper, erhverv, børnehuse og lokalområdet som helhed vil gerne have et fællesskabshus. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner, men med udløbsdato. Hvis ikke alle tilladelser og økonomien er faldet på plads, så projektet kan gå i gang om 6 måneder, bortfalder tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 13

Padel tennis i Silkeborg
Silkeborg: En flok padel tennis-entusiater har planer om at opføre en hal med 2 baner til sporten, som er en mellemting mellem tennis og squash. Sporten er ny i Danmark, og der er meget få baner – kun en enkelt i Aarhus, og den er overbooket. Hallen kommer til at koste 2 mio. kroner, og gruppen bag projektet har søgt om tilskud på en mio. kroner. Hallen skal efter planen ligge ved ØBG’s tennisbaner. Byrådet har bevilget pengene, men med udløbsdato. Hvis ikke alle tilladelser og økonomien er faldet på plads, så projektet kan gåi gang om senest 6 måneder, bortfalder tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 14

Multihus og springrav i Buskelund før hal 2

Buskelund: ØBG vil gerne bygge et multihus med fitness og en springgrav i forbindelse med hal 2 og har søgt om 2 mio. kroner i tilskud. Rent praktisk kan projektet kun blive til virkelighed, hvis multihuset og springgraven bliver bygget før hal 2, der dermed bliver forsinket. Hvis hal 2 bliver bygget først, kan multihuset og springgraven ikke være der i projektets nuværende form. Lokalrådene i både Buskelund og Balle bakker op om projektet. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner, men med udløbsdato. Hvis ikke alle tilladelser og økonomien er faldet på plads, så projektet kan gå i gang om senest 6 måneder, bortfalder tilskuddet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 15

Flere kan få forebyggende tidlig indsats
Silkeborg Kommune: Nye muligheder i Socialloven betyder, at flere kan få en forebyggende tidlig indsats, der kan fange problemer inden de bliver til større problemer. Kommunerne kan selv vælge om de vil benytte mulighederne, der fx handler gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte, individuelle tilbud om hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode på op til seks måneder, og støtte i tilbud i samarbejde med civilsamfundet og den frivillige sektor. Byrådet har besluttet at bruge muligheden for at øge målgruppen. Da det er op til kommunerne selv at vælge om de vil bruge mulighederne, følger der ikke tilskud med. Derfor har byrådet understreget, at det skal holdes indenfor det nuværende budget.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 4

Skolesamarbejde med Viborg
Silkeborg Kommune: Silkeborg og Viborg planlægger at gå samme om FGU – forberedende grunduddannelse. Silkeborg og Viborg kommuner vil gerne gå sammen om opgaven. Planen er, at der skal være skoler i begge byer. I Silkeborg bliver det på Granhøjvej, hvor produktionshøjskolen i forvejen ligger. Byrådet har godkendt den ansøgning, der via KKR (Kommunernes Landsforenings kommunekontaktråd) skal sendes til Undervisningsministeriet.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 5

Byrådet drøftede ny målaftale
Silkeborg Kommune: Nyt byråd betyder også nye eller ændrede strategier, som nu er ved at blive udarbejdet. Byrådet har været på et seminar, hvor det blandt andet drøftede fokuspunkter, mål og økonomi. Socialdemokratiet ønskede efterfølgende at drøfte kommunens økonomi på et byrådsmøde. Byrådet har drøftet økonomien.
Byrådsmødet mandag 30. april sag 9

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen