Borgmester beder miljøminister om hjælp til at håndtere oversvømmelser

Silkeborg har i de seneste uger og måneder været ramt af store oversvømmelser. Nu beder borgmester Steen Vindum miljøministeren om hjælp.

Tirsdag 19. november 2019 kl. 17 mødes borgmester Steen Vindum med miljøminister Lea Wermelin for at drøfte klimatilpasning og de store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborgsøerne.

Borgmesteren har tre ønsker med til ministeren:

– Vi vil gerne have bedre muligheder for at skære grøde, fjerne aflejringer og regulere stemmeværker, der opstuver vand i Gudenåen. Vi ønsker hjælp til opkøb af landbrugsjord og jordfordeling, så vi sammen med staten og nabokommuner kan etablere vådområder, hvor vi kan parkere store mængder vand. Og vi ønsker hjælp til de oversvømmede grundejere, så de kan bygge diger, hæve terræn, dræne – og afværgepumpe, når vandet står højt, siger Steen Vindum.

Borgmesterens ønsker til ministeren er:

Kommunernes muligheder: En klar tilkendegivelse om, hvorvidt ministeren påtænker at ændre vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og habitatsbekendtgørelsen, så Gudenåens evne til at bortlede de stigende vandmængder kan opprioriteres.

En lempeligere regulering vil blandt andet give kommunerne mulighed for:

  • bedre grødeskæring
  • at fjerne aflejringer og eventuelt udgrave Gudenåen
  • at regulere de stemmeværker, der opstuver vand opstrøms

Statens muligheder: En national klimatilpasningsplan med lovgivning og statslige puljer til:

  • etablering af vådområder/vandparkering
  • opkøb af jord/jordfordeling
  • etablering af ”dobbeltløb”
  • øget vandtilbageholdelse i oplandet fra bebyggede områder, sideløb og fra dræning
  • kraftig vidensopbygning om sammenhænge mellem de mange faktorer, der påvirker vandstanden i Gudenåen

Grundejernes muligheder: Statslig støtte til de grundejere, der ligger indenfor risikoområderne for oversvømmelse til blandt andet at:

  • opbygge diger/barrierer og hæve terræn
  • dræne – og afværgepumpe, når vandet står højt

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top