Borgerne i Silkeborg tjener mere end sine store nabokommuner

Borgerne i Silkeborg Kommune tjener mere end i de store nabokommuner, og det gør tilflytterne også. Det giver flere skatteindtægter til velfærd i Silkeborg.

Borgernes indkomster har stor indflydelse på kommunens skatteindtægter og dermed muligheden for velfærd.

En ny rapport fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, viser, at borgerne i Silkeborg tjener mere end en gennemsnitlig borger i de kommuner, Silkeborg normalt sammenligner sig med: Horsens, Randers, Viborg, Herning, Holstebro og Skive.

Samtidig har stigningen i indkomsten fra 2010 til 2018 været større end i nabokommunerne. I Silkeborg steg borgernes gennemsnitlige indkomst med 7,7 % i perioden.

Stigningen skyldes især, at der er blevet flere borgere i Silkeborg med en lang videregående uddannelse sammenlignet med nabokommunerne. Borgere med en længere uddannelse får typisk en højere løn end fx borgere med en kortere uddannelse eller borgere på pension.

Væksten i befolkningen i Silkeborg er også højere end i nabokommunerne. I både 2018 og i 2019 har Silkeborg haft den 8. højeste procentvise befolkningstilvækst i Danmark, og i 2020 er Silkeborg for tredje år i træk godt på vej i top-10 over vækstkommuner i Danmark.

VIVE-rapporten viser, at tilflytterne tjener mere end tilflyttere til de kommuner, vi normalt sammenligner os med, og de tjener også mere end en typisk tilflytter på landsplan.

Tilflytterne tjener dog mindre end gennemsnitsborgeren, der allerede bor i Silkeborg Kommune. Det kan skyldes, at tilflytterne typisk er unge børnefamilier, som endnu er tidligt i deres erhvervskarriere.

– VIVE-rapporten er interessant, fordi borgernes indkomster har stor betydning for kommunens skatteindtægter og dermed vores muligheder for at betale for den fælles velfærd, som byrådet beslutter og som borgerne efterspørger, siger borgmester Steen Vindum.

– Når borgernes indkomster stiger, får vi højere skatteindtægter, der kan bruges til at betale for velfærd til borgerne. Vi får dog ikke hele gevinsten, når borgerne tjener mere. En stor del af stigningen skal afleveres til andre kommuner på grund af det udligningssystem, som Folketinget har besluttet, siger Steen Vindum.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen