Ansøgning om genanvendelse af lettere forurenet jord og tegl-beton samt intern tankningsplads hos Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, Silkeborg

Bemærkninger til ansøgning og ønske om udkast til afgørelsen skal indsendes senest den 26. juni 2020

Beskrivelse af sagen

Kingo Recycling A/S har ansøgt Silkeborg Kommune om at genanvende hhv. lettere forurenet jord og tegl-beton under asfaltbelægning på to pladser på F.L. Smiths Vej 17, Silkeborg (plads 8 og 14) desuden er der søgt om indretning af intern tankningsplads.

Alle skal have mulighed for at se ansøgning om sådanne aktiviteter inden Silkeborg Kommune afgør sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet samt få tilsendt udkast til afgørelse. Du skal kontakte Silkeborg Kommune inden den 6. juni 2018 pr. mail til virksomhederogjord@silkeborg.dk, hvis du ønsker ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelse tilsendt. Bemærkninger til ansøgningen skal ligeledes sendes til Silkeborg Kommune senest den 26. juni 2020 kl 23.59 til virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Du vil typisk få 2 uger til at komme med bemærkninger til et udkast til en afgørelse, hvis du anmoder om dette inden for den fastsatte frist.

Retten til at se ansøgningsmaterialet er begrænses af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til ansøgningen mm kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 1503 eller på email HL@silkeborg.dk

Download ansøgningen (bilag kan du få hvis du kontakter Silkeborg Kommune)

Ansøgning 1 

Ansøgning 2

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top