Alle har ret til rene tænder

Mere appetit på livet, færre smerter og glæden ved at nyde et veltillavet måltid er bare nogle af de fordele, en sund mund giver.

Nu søsætter Silkeborg Kommune en ny indsats rettet mod borgere på kommunens plejecentre, som skal styrke tandsundheden.  

Der kommer flere og flere ældre til – og de ældre har bevaret flere egne tænder end tidligere. Det betyder, at tandpleje fylder mere, og at plejepersonalet på plejecentrene skal rustes til at varetage den opgave.

Derfor igangsætter Silkeborg Kommune nu et undervisningsforløb rettet mod kommunens plejepersonale, hvor de bliver undervist i tandsundhed og får sidemandsoplæring fra en tandplejer.

– Det kan sommetider være svært selv at få klaret det med tandbørstningen. Derfor er jeg også glad for, at plejepersonalet kan hjælpe mig. For jeg kan tydeligt mærke, at de får børstet mine tænder bedre, end jeg selv kan, fortæller Inger Christensen, beboer på Toftevang Plejecenter i Them.

Mange gevinster ved en sund mund

Fordelene ved en sund mund er mange. For rene og sunde tænder giver ikke blot en højere livskvalitet. Når du kan spise uden smerter og med velbehag, er det lettere at holde vægten oppe og at styrke immunforsvaret. Risikoen for at udvikle lungebetændelse bliver også mindre, når man ikke indånder infektionsbakterier fra munden.

– Det har store helbredsmæssige konsekvenser, hvis mundhygiejnen ikke er god. En række følgesygdomme er knyttet til det at have dårlige tænder, som giver både tidlige indlæggelser og brug af antibiotika. Derfor er det en god samfundsmæssig investering at sikre, at borgernes tænder er i god stand, forklarer Anne Høirup, tandlæge i Silkeborg Kommune.

Tandplejere vil løbende måle de ældres tandsundhed gennem det halve år, projektet løber, hvorefter resultaterne evalueres.

– Pilotprojekt er interessant, fordi det skal gøre os klogere på, hvordan ældres livskvalitet og sundhed kan øges ved en relativ lille indsats. Vi mener, at alle har ret til rene tænder, så jeg er spændt på at se, hvor meget kan vi rykke på et halvt år, siger Anne Høirup, tandlæge i Silkeborg Kommune.

I første omgang kører projektet på to plejecentre, men ønsket er at brede projektets erfaringer ud til øvrige plejecenter i Silkeborg Kommune samt på tværs af kommunegrænserne.

Fakta

  • Projektet Fremfærd Ældre -Tandsundhed er et samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere
  • Udover Silkeborg Kommune deltager Horsens og Assens Kommune
  • Tandsundheden hos projektdeltagerne måles løbende fx ved at undersøge mængden af tandkødsbetændelse
  • De endelige resultater af projektet vil være klar til foråret 2018
  • Sundhedsstyrelsen udsendte sidste år en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at udnytte det eksisterende tandplejetilbud. Anbefalingerne har været et afsæt for, at Silkeborg Kommune har indgået i projektet

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top