Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Miljøstyrelsen har efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet.

Se afgørelsen om reduktion af skovbyggelinjen 

Afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen