Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering af terrænregulering egn- og spildevandsanlæg ved Allingvej 13 8632 Lemming

Et projekt om terrænregulering med ren jord der udlægges på matr.nr. 22m Lemming By, Lemming ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen udløber den 15. juli 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen