Afgørelse om at skovrejsning ikke er VVM-pligtig på ejendommene Pårupvej 1 og Frisholmvej 5, 8653 Them

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommene Pårupvej 1 og Frisholmvej 5, 8653 Them ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 22. juli 2022. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top