Afgørelse: §10 anmeldelse af maskinoverdækning på Lystrupmindevej 7, 8654 Bryrup

En eventuel klage skal være modtaget senest den 14. januar 2020

Beskrivelse af sagen

Der er anmeldt en maskinoverdækning på ca. 9 m x 6,5 m, til overdækning af markredskaber.

Det vurderes at maskinoverdækningen ikke vil medføre forøget forurening i ovenstående områder.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte xx på tlf. 8970 1486eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 14. januar 2020.

Download udkastet

§10 afgørelse om maskinoverdækning

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top