A. P. Møller Fonden donerer millioner til folkeskolerne i Silkeborg

A. P. Møller Fonden donerer millioner til folkeskolerne i Silkeborg

A.P. Møller Fonden har doneret 4,5 millioner kr. til finansiering af en konkret plan, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø for lærere og pædagoger i kommunens folkeskoler.

Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune ansøgte i december 2017 om Folkeskoledonationer under A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål (A.P. Møller Fonden) om midler til skoleudvikling, nærmere bestemt midler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i kommunens folkeskoler.

Undersøgelse viste klare tendenser

Baggrunden for ansøgningen er, at en obligatorisk arbejdspladsvurdering og trivselsmåling i 2014 viste tegn på at både lærere og pædagoger i skolevæsnet oplevede en negativ udvikling i arbejdsmiljøet. Samtidig var sygefraværet blandt ansatte i folkeskolerne stigende.

På baggrund af undersøgelsen besluttede Børne- og Ungeudvalget, at Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune i samarbejde med de faglige organisationer skulle gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvad der lå til grund for resultaterne af den konkrete arbejdspladsvurdering.

Undersøgelsen viste, at både pædagoger og lærere i folkeskolen ofte oplevede at stå alene i arbejdet. De tilkendegav, at de manglede muligheder for samarbejde og sparring med deres kollegaer og ledelse, både i forbindelse med den pædagogiske opgave og i samarbejdet med forældre. 

Bredt samarbejde om udviklings- og kompetenceplan

I løbet af 2017 udarbejde Skoleafdeleingen sammen med repræsentanter fra Skolelederforeningen, BUPL og Silkeborg Lærerforening en udviklings- og kompetenceplan. Planen sætter et klart fokus på at udvikle og styrke det professionelle samarbejde mellem de faglige og pædagogiske medarbejdere i kommunens folkeskoler.

For at realisere planen er der søgt finansiering eksternt. Med donationen fra A.P. Møllers Fond på 4,5 mio. kr. er finansieringen på plads.

”Med dette projekt vil vi flytte hegnspæle i samarbejdet på skolerne, og den helt store udfordring med alene-arbejde i hverdagen vil få et stort skub i den rigtige retning,” siger Søren Kristensen, formand for Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg. “Særligt samarbejdet med de faglige organisationer om at løse problemstillingerne er en vigtigt løftestang for hele projektet.”

Kontakt 

Søren Kristensen (S), formand for Børne- og Ungeudvalget, tlf. 6126 5729
Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef, tlf. 2964 1955.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen